Chờ đến bao giờ – Mi Trầm.

1.
Ngài đứng đó đã từ lâu chờ con về, chờ con trở về. Thân mỏi mòn tóc bạc sương đón con về sưởi ấm tình thương. Ngài cất tiếng, tiếng vang dội giữa núi đồi hoà theo gió chiều nhưng chỉ nghe vọng một làn thinh không.
ĐK.
Chúa đã chờ con chờ con quá lâu, ôi tình Ngài thật thẩm sâu. Đã bao năm Chúa vẫn chờ Ngài chờ con cho đến bao giờ. Tiếp tục đọc

Chúa gọi mời con đến – Mi Trầm.

Đk.
Chúa gọi mời con đến dự tiệc thánh nhiệm màu, để rồi ngày mai tới chung vinh phúc trên trời. Hãy giữ lòng sạch trong để xứng đáng rước Chúa vào lòng. Hãy sống đời cậy trông dệt áo cưới sáng tươi cuộc sống.
Tiếp tục đọc

Chúa là gia nghiệp – Mi Trầm.

Ðk.
Chúa là gia nghiệp đời con. Xin Ngài bảo toàn thân con, vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc, và ở bên Chúa con tìm thấy được niềm vui, Chúa là gia nghiệp đời con.
Tiếp tục đọc