– Album: Tổ ấm yêu thương – Nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ.

ToAmYeuThuong-Front

Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

123.

*
50 Năm hồng ân (Thánh ca Tạ ơn) – 05.06.2009

A.

*
Ađam-Evà (Hôn phối) – 05.06.2009
Ai lên núi thánh/Tv 23 (Nhập lễ) – 05.06.2009
Anê Lê Thị Thành (Các Thánh) – 05.06.2009
Ánh sáng Chúa/Tv 26 (Thánh vịnh – Đáp ca) – 05.06.2009 Tiếp tục đọc