– Album: Tổ ấm yêu thương – Nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ.

ToAmYeuThuong-Front

Gia đình hạnh phúc – Diệu Hiền, Duyên Quỳnh, Gia Ân (Tải về)

Bài thơ tháng năm (thơ Từ Diễm) – Gia Ân & Nhóm Cadillac (Tải về) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

NHẬP LỄ
*
Ai lên Núi Thánh (Tv. 23)
Chúc tụng tình Chúa
Đi về nhà Chúa
Đoản khúc
Khát khao (Tv. 83)
Lên đường hành hương
Lên đường về nhà Cha
Trong nhà Chúa (Tv. 14)
Vào cung thánh
Về nhà Cha
*
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
*
Ánh sáng Chúa (Tv. 26)
Bước con đi (Tv. 16)
Công trình của Chúa (Tv. 8)
Chúa quan phòng (Tv. 103)
Chúa tình yêu
Khúc ca ngợi
Nhật tụng
Tình ca mục tử (Tv. 22)
Thánh vịnh 129
Vui lên đền (Tv. 121) – Mai Nguyên Vũ
*
DÂNG LỄ Tiếp tục đọc