Xin dẫn đưa con (Tv. 22) – Mai Nguyên Vũ

1.
Xin dẫn đưa con tới miền đồng cỏ xanh non, bên bờ nước nguồn ngày đêm nước mát trào tuôn. Chúa dẫn con đi dẫu qua hố sâu hiểm nguy, con chẳng lo gì vì Chúa kiên vững ai bì.
ĐK.
Tình Ngài thương con ví như đất trời bao la. Chúa dẫn con đi ban muôn thánh ân chan hòa, cho con suốt đời được ở trong Tình Yêu Cha. Ngàn đời hồn con ngợi ca ơn Chúa hải hà.
2.
Con nhảy tung tăng nếm từng ngọn cỏ thơm ngon. Bên mạch nước lành, Ngài làm tươi mát hồn xuân. Con chẳng thiếu chi Chúa ban phúc ân đầy dư. Con sẽ đêm ngày ngợi ca: ôi Chúa nhân từ.
3.
Xin dẫn đưa con suốt đời trong bóng của Ngài. Đôi bàn tay này nguyện trao hiến Chúa mà thôi. Cho dẫu đau thương vẫn luôn tín trung trọn đời. Hạnh phúc dâng đầy vì con luôn ở bên Ngài.
4.
Xin dẫn đưa con tới gần cung thánh nhiệm mầu. Tới nguồn hoan lạc, hồn con quên hết sầu đau. Chúa dưỡng nuôi con chính bằng Huyết Nhục của Ngài. Ôi Chúa nhân hiền làm con yêu kính muôn đời.
Tiếp tục đọc