Dòng dõi chính nhân (Tv. 23) – Bùi Ninh.

Thánh vịnh – Đáp ca (Lễ Các Thánh Nam Nữ  1/11 – Lễ Khấn Dòng)
Thể hiện: Duy Đại (Tải về)
*
1. Toàn trái đất cùng muôn vật muôn loài đều do Chúa quản cai. Khắp hoàn cầu cùng hết mọi cư dân đều do Chúa là Vua. Nền trái đất Người dựng trên biển rộng, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.
.
ĐK. Kính lạy Chúa đó chính là dòng dõi ai hiền lương, từ muôn phương hằng tìm kiếm mong thánh nhan của Ngài. Tiếp tục đọc

Advertisement

Dòng dõi Người (Tv. 88) *- Bùi Ninh.

Lễ Thánh Giuse (19.03) (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)

Thể hiện: Hoa Lành.
*
1. Con sẽ luôn ca ngợi tình thương Chúa tới muôn đời. Qua muôn ngàn thế hệ cao rao lòng thành tín Chúa. Vì như Ngài phán dạy: “Tình Ta bền vững thiên thu”. Trên cõi trời cao xanh thiết lập lòng Chúa trung thành.

ĐK. Dòng dõi ơn Chúa rộng ban, sẽ tồn tại mãi muôn năm. Chúa ban con cháu của người, sẽ tồn tại mãi muôn đời.
Tiếp tục đọc

Dọn đường Chúa đến *- Trương Thế Bạch.

Mùa Vọng.

Thể hiện: Trương Thế Bạch.
*
1. Dọn đường cho Chúa đến, dọn đường cho Chúa đi, san bằng những hố sâu, núi đồi bạt bằng đi. Dọn lòng chờ Chúa đến, hãy thật lòng ăn năn, quay về nẻo đường ngay, mở lòng cho Chúa ngự.

ĐK. Chúa đến trong cuộc đời, Chúa đến trong lòng ta, Chúa đến đem bình an. Dọn đường cho Chúa đi, đợi chờ Chúa viếng thăm, Chúa đến mang ơn Trời.
Tiếp tục đọc