Hỡi ai gánh nặng (Mt. 11) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 14A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
Thể hiện: Ca đoàn Ngôi Ba.
*
1. Mau đến với Ta hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng. Ta sẽ đỡ nâng và giữ gìn bổ sức cho các ngươi. Mang lấy ách Ta và hãy đến để học cùng Ta. Vì Ta dịu hiền và hằng luôn khiêm nhượng trong lòng.

ĐK: Chỉ có Chúa thôi, Chúa là nguồn sự sống cho đời con. Ngài chính con đường là niềm tin để con luôn tìm đến. Chỉ có Chúa thôi, Chúa là nguồn hạnh phúc cho đời con. Vì ách Chúa luôn thật êm ái và gánh Ngài nhẹ nhàng. Tiếp tục đọc

Hợp cùng chư Thánh *– Bùi Ninh.

Nhập Lễ – Lễ Các Thánh Nam Nữ (01.11)

Thể hiện: Thanh Tâm – Minh Tâm (Tải về)
*
ĐK. (Mừng vui lên) hỡi nhân trần, các Thiên thần hợp cùng chư Thánh. (Nào đồng thanh) với tâm thành hát muôn lời ngợi ca Thiên Chúa. Ngợi mừng Chúa uy linh, phụng thờ Chúa thiên binh, đã thương ban phúc lộc trường sinh, cho hàng thần Thánh hiển vinh (giúp chúng sinh).

1. Kính thánh Tông đồ xứng nên nền Hội Thánh thành đô, tiếp nối cơ đồ đi rao truyền tình thương Thiên Chúa. Xưa gian nguy giông tố bão bùng, luôn kiên trung tin mến đến cùng, nay cao sang vinh sáng Chúa cho vẻ vang. Tiếp tục đọc