Lòng thương xót Chúa – Thái Nguyên.

Lòng Thương Xót Chúa

Thể hiện: Gia Ân  (Download)

ĐK. Giê-su ôi trái tim vô bờ. Giê-su con mến yêu tôn thờ. Giê-su sự sống con ước mơ, ôi suối ân dạt dào, tình mến luôn dâng trào.

1. Lòng thương xót Chúa ôi cao ngút trời mây. Lòng con mê say ôi trái tim nhân hậu. Làm sao suy thấu ôi tình yêu nhiệm mầu. Tim con dâng trào niềm cảm mến ân sâu. Con xin suốt đời ở trong trái tim Ngài. Mơ ước ngày mai được mãi mãi thuộc về Chúa. Tiếp tục đọc

Advertisement

Lòng tin mạnh mẽ (Lc. 7) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 9C Thường Niên.
*
1. Một viên sĩ quan có người nô lệ đang mắc bệnh nặng, ông vội sai đi mấy kỳ mục đến gặp Đức Giê-su. Cho người nô lệ được ơn chữa lành vì ông yêu thương, Đức Giê-su đến ông cho bạn hữu ra nói với Người.

ĐK. Thưa Ngài tôi đây không đáng rước Ngài vào nhà, nhưng xin Ngài nói một lời đầy tớ tôi được khỏi bệnh.
Tiếp tục đọc

Lòng Chúa bao dung – Trầm Hương.

Cầu Hồn.

Thể hiện: Tấn Đạt (Tải về)

1. Có người mẹ nào quên được đứa con yêu. Núi rộng sông dài bao la quá ôi tình mẹ yêu. Dù cho người mẹ ấy có quên con mình, Ta chẳng quên con bao giờ! Khắc tên con trong lòng bàn tay Ta, khắc tên con trong lòng bàn tay Ta.

ĐK. Chúa vẫn bao dung, Chúa vẫn nhân từ. Chúa vẫn yêu thương và Chúa vẫn đợi chờ. Tiếp tục đọc