Ở trên Núi Thánh (Tv. 14) – Nguyên Lam.


ĐK. Lạy Chúa ai sẽ được ngụ trong Nhà Chúa, ai sẽ được ở trên núi thánh của Ngài.

1. Ấy là người luôn làm điều ngay, sống vẹn toàn trước sau. Không làm hại một ai, chẳng bao giờ vu oan giá họa.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Ở lại với con *– Kim Long.

Mùa Phục Sinh (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.04.2001)

Thể hiện: Gia Ân

Thể hiện: Ca đoàn Sao Mai (Tải về)
*
1. Ở lại với con, ở lại với con. Đừng về nữa, đừng về nữa Chúa ơi, thôi đừng về nữa. Chiều xuống ngợp nơi nơi, bóng đen giăng kín khung trời, nguyện cầu Chúa thương ở lại với con.

ĐK. Xin ở lại với con, vì hồn con luôn sống bởi Ngài, thôi đừng về nữa Chúa ơi! Từ nghìn thu xa trước Ngài đã thương con, nay con nguyện yêu Ngài tới muôn đời luôn. Tiếp tục đọc