Thăm viếng – Viết Chung.

Đức Mẹ.

1. Băng qua núi băng qua đồi Mẹ thăm viếng chia sẻ niềm vui. Qua con suối qua sông ngòi Mẹ đem Chúa đến cho nhân loài.

ĐK. A-ve Ma-ri-a. Kính chào Mẹ đầy ơn Chúa. Xin thương luôn ghé thăm hồn con. A-ve Ma-ri-a Chúa ở cùng Mẹ luôn luôn. Xin thương cầu thay cho chúng con.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Thăm viếng (Lc. 1) *- Mi Trầm.

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
1. Ma-ri-a chỗi dậy, vội vã đi lên miền núi. Bào vào nhà Gia-ca-ri-a, và Bà chào chị I-sa-ve. I-sa-ve vừa nghe lời chào thì hài nhi nhảy mừng trong lòng.

ĐK. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Và Con lòng Bà được chúc phúc. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, vì Bà tin rằng lời Chúa sẽ được thực hiện.
Tiếp tục đọc