Theo ánh sao (Mt. 2) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
Thể hiện: Lan Anh.
*
1. Theo ánh sao soi rạng ngời loan báo tin mừng vui. Chỉ lối cho Ba Vua tìm nơi Hài Nhi giáng thế. Vàng, nhũ hương với mộc dược cùng tiến dâng Hài Hi. Đến suy tôn bên nôi hèn hòa lời ca tôn vinh.

ĐK. Chúa chính như ánh sáng xua tan đêm trường. Cho nhân gian nguồn tin yêu bình an tươi sáng. Chúa đã đến cho thế giới hy vọng trời cao. Xin dâng lên ngàn câu ca ngày Ngài hiển linh.
Tiếp tục đọc