Thời gian thuận tiện *- Bùi Ninh.

Ca Nhập Lễ Mùa Chay.
*
Thời gian thuận tiện đến rồi, canh tân sám hối ăn chay hãm mình.

1 Thời gian thuận tiện đến rồi, như ngày bừng sáng ơn trời đã ban. Thuốc thiêng chữa bệnh trần gian, ấy là sám hối ăn năn hãm mình.
Tiếp tục đọc

Thờ lạy Chúa (Tv. 71) *- Vũ Đình Ân.

Lễ Chúa Hiển Linh.
Thể hiện: Ca đoàn Thiên Thanh Xa Quê.
*
ĐK. Lạy Chúa muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.

1. Xin ban quyền bính cho vị Tân Vương, trao công lý vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xử theo công lý, bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.
Tiếp tục đọc

Thờ lạy Chúa Hài Đồng *- Trương Thế Bạch.

Thể hiện: Trương Thế Bạch.
*
1. Con quì bên máng cỏ, con ngất ngây tâm hồn, tình con mến yêu, say sưa con chiêm ngắm biết bao nỗi niềm. Mây bay muôn phương đến, gió mừng loan tin vui, con bay theo mây gió, hòa niềm vui hân hoan, loan tin muôn dân biết tình Người thương yêu ta.

ĐK. Đất với trời giao duyên, Thiên Chúa ở với nhân trần qua mầu nhiệm giáng sinh. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an cho nhân thế trần đời cho người chính tâm.
Tiếp tục đọc