Trong tình yêu Chúa *- Nguyễn Mộng Huỳnh.

Thể hiện: Ca đoàn Ngôi Ba.
*
1. Trong nắng trong gió trong mưa, Chúa dắt con đi từng giờ. Tình yêu Ngài như cơn nắng, nắng lên lá hoa tươi màu. Tình yêu Ngài như cơn mưa, mưa về cây trái đong đưa. Tình yêu Ngài như cơn gió, gió đưa qua miền ước mơ.
Tiếp tục đọc

Trong âm thầm – Ân Đức.

Thể hiện: Phong Thuận (Tải về)
*
1.
Trong âm thầm của vực sâu, trong thanh tịnh của núi cao, với cánh tay mở rộng, với trái tim nồng cháy. Con Linh mục, con Linh mục nguyện hiến tế đời con trong mầu nhiệm của Đức Kitô là Thượng Tế đời đời.
ĐK.
Ôi Giê-su! Trên bàn thờ thập giá dâng lên Cha lễ vật vẹn tuyền thanh khiết để chu toàn thánh ý Ngôi Cha, để ôm trọn thế giới bao la. Ngài là Thượng Tế ôi Linh mục tối cao Tiếp tục đọc