Vâng nghe lời Người (Lc. 9) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 2C Mùa Chay.
*
1. Lúc đang cầu nguyện dung mạo Người đổi khác uy nghi, y phục Người trở nên chói sáng. Có hai nhân vật đàm đạo với Người là ông Mô-sê và ông Ê-li-a.

ĐK. Đây là Con Ta. Người đã tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người, hãy vâng nghe lời Người.
Tiếp tục đọc

Vâng lời Chúa (Lc. 5) *- Trương Thế Bạch.

Chúa Nhật 5C Thường Niên.

Thể hiện: Trương Thế Bạch.
*
1. Từ nay con xin theo Chúa con vâng nghe lời Chúa ban truyền, dù cho biển đời phong ba con ra khơi biển sóng lo chi, dù cho mệt rã đêm qua dù bôn ba con chẳng được gì, vâng lời Thầy dù gian khó con vẫn quyết nghe lời Chúa ban.

ĐK. Vâng lời Thầy con xin lần nữa, vâng lời Thầy con quyết ra khơi, ngờ đâu tay Chúa uy linh mẻ cá lạ lùng. Đời con lắm lúc buông xuôi, sóng gió đêm đen. Có Chúa là thuyền đời con an bình sóng yên.
Tiếp tục đọc

Vâng lời Thầy (Lc. 5) *– Thái Nguyên.

Chúa Nhật 5C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Hoàng Quân (Tải về)
*
1. Vâng lời Thầy con xin thả lưới, vâng lời Thầy con quyết ra khơi. Dù mệt nhọc đã suốt đêm qua, dù bôn ba mà chẳng được chi. Vâng lời Thầy con quyết ra đi, dù biển khơi cuộc đời mưa gió, dù gian nan và đầy nguy khó, bao nỗi âu lo con vẫn vâng theo lời Thầy.

ĐK. Vâng lời Thầy con xin thả lưới, vâng lời Thầy con quyết ra khơi. Ngờ đâu mẻ cá lạ lùng làm con kinh ngạc vô cùng! Từ đây hân hoan theo Thầy con bỏ mọi sự lãnh nhận sứ mạng Thầy trao. Tiếp tục đọc

Vâng lời Thầy – Ân Đức.

Thể hiện: Tấn Đạt (Tải về)
*

ĐK.
Vâng lời Thầy con xin lần nữa ra khơi, dầu suốt đêm dài tay trắng miệt mài. Vâng lời Thầy con xin thả lưới buông câu, dầu suốt canh trường vất vả khôn lường. Đời con dĩ vãng đêm đen, ngàn nỗi hư hèn. Đời con lắm lúc buông xuôi, trái tim cằn cỗi. Kìa Chúa đến khi bình minh tới truyền phán: con hãy ra khơi. Vâng lời Ngài, xin vâng lời Ngài, dầu Ngài biết con chỉ thế thôi.

Tiếp tục đọc