Về cùng Thiên Chúa *- Vũ Đình Ân.

Mùa Chay.

Thể hiện: Ca đoàn Rufino
*
ĐK. Hãy xé tâm hồn đừng xé áo. Sám hối ăn năn trở về cùng Thiên Chúa.

1, Sám hối không chỉ là xức tro. Sám hối không phải quẳng lắng lo, mà cho kẻ đói ăn, mà cho kẻ khát uống, cầu nguyện sống theo Tin Mừng.
Tiếp tục đọc

Về quê hương (Lc. 4) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 3C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Về quê hương Na-za-reth dấu yêu thân thương. Vào Hội đường theo lệ thường đọc sách Thánh Kinh. Dường vô tình Người mở ra sách I-sai-a. Loan Tin Mừng mùa hồng ân đến cho nhân trần.

ĐK. Lời I-sai-a tiên báo về Đấng Mê-si-a năm xưa, hôm nay đã ứng nghiệm nơi Người. Vì Chúa đã tới để rạng khơi nguồn sống ơn Trời diệu vời, cho muôn người ở khắp mọi nơi, trên khắp muôn nơi.
Tiếp tục đọc