Chết cho tình yêu – Dấu Chân.

Thể hiện: Xuân Trường
Chủ đề: Mùa Chay & Tuần Thánh
*
Ngước nhìn, nhìn lên đồi cao, bóng hình của ai chiều nao. Một Giêsu, vai mang Thánh Giá, Ngài lê bước lên đỉnh núi Sọ. Chịu đóng đinh, cứu muôn tội nhân. Bước đường đời con lạc xa, kiếm tìm lợi danh phù hoa. Mà quên đi Thánh Giá đau thương, bao roi đòn, nhục hình thê lương.

ĐK.
Tình yêu Chúa bao dung và vị tha. Đầy nhân ái, yêu thương xóa tội lỗi. Những khi đời con, ngập tràn tăm tối. Thập Giá ấy năm xưa Ngài chịu treo, đồi Canvê tím ngắt trong cô liêu. Chúa thương con nhiều, chết cho tình yêu, cứu độ trần gian. Tiếp tục đọc