Đến với Chúa – Bùi Ninh.

Nhập Lễ.
*
1. Vui bên nhau bước mau đường về nhà Cha, trong tin yêu thiết tha dâng ngàn lời cảm tạ. Ôi bao la phúc vinh ân tình của Thiên Chúa, hơn cao xanh ngút ngàn trào ban cho chúng ta.

ĐK. Đến với Chúa cùng hát khen, danh của Ngài. Đoàn con đến với Chúa mừng chúc tôn vinh, trong ân tình. Đến với Chúa thờ kính ca tụng, mừng uy linh. Đoàn con đến với Chúa hòa hát cảm tạ, tình Chúa thương. Tiếp tục đọc

Đến với Mẹ Măng Đen *- Vũ Đình Ân.

Ngợi Ca Đức Mẹ.
*
1. Mẹ Măng Đen, Mẹ ở núi rừng Tây Nguyên. Mẹ Măng Đen, Mẹ ban ơn lành triền miên. Mẹ Măng Đen, Mẹ yêu hết người tin mến. Mẹ Măng Đen, lòng thành con nguyện xin đến.

ĐK. Đến với Mẹ không ngại đường xa, lòng con thiết tha. Đến với Mẹ vững lòng cậy trông lòng con ước mong. Là bàn tay, bàn tay của Mẹ nối dài yêu thương. Là bàn tay, bàn tay của Mẹ nối kết muôn phương loan báo Tin Mừng.
Tiếp tục đọc