Điều răn của Chúa 2 (Mc. 12) *– Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 31B Thường Niên.
*
Điều răn đứng đầu là ngươi phải yêu mến Đức Chúa hểt lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực. Điều răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.

1. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó, hãy sống giữ hai điều răn không còn xa nước Thiên Chúa đâu.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Điều răn trọng nhất – Khổng Vĩnh Thành.

Thể hiện: Dương Hòa (Tải về)
*

1.
Hãy mến Chúa hết linh hồn, và hãy mến Chúa hết trí khôn. Hãy quý mến, thương yêu người, vì đó là đường lên Nước Trời.
ĐK.
Xin cho con biết kính Tin, biết Cậy trông, cho con biết tận tình Mến Chúa. Và xin cho con biết thứ tha, biết ủi an, cho con biết hết lòng Yêu người.

Tiếp tục đọc