Hồng Phúc Giáng Sinh – Thiên Lý.

1. Vì Chúa yêu ta khi xưa vào đêm đông giá. Ngài đã sinh hạ chuồng chiên giữa nơi đồng xa. Bên chốn khó khăn thấp hèn tối tăm lầm than trong kiếp trần. Mà Hài Nhi Giêsu chọn đến nương thân. Một dáng mến yêu thơ ngây đẹp xinh lộng lẫy. Nằm gối tay Mẹ nhẹ nâng giấc Con ngủ say. Đây chốn dương gian lỗi tội Chúa khơi nguồn ân thiêng cứu đời. Loài người hỡi thấu chăng tình Chúa khôn vời. Tiếp tục đọc

Hồn con khát Chúa 1 (Tv. 62) – Bùi Ninh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
Chúa Nhật 22A Thường Niên + Chúa Nhật 12C Thường Niên + Thánh Maria Madalena
*
1. Ôi lạy Thiên Chúa lòng con tin thờ kính Ngài. Từ khi ban mai hồn con tìm kiếm nhan Ngài. Hồn còn khát khao thân xác thân xác đã mòn mỏi trông. Như đang hạn hán đất chờ nước tưới tuôn chan.

ĐK. Lạy Thiên Chúa Ngài là Thiên Chúa con thờ. Linh hồn con hằng hằng luôn khao khát Chúa (ơ… ) Tiếp tục đọc

Hôm nay Ta đến (Lc. 19) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 31C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Kìa người thu thuế dẫu đang giàu có thỏa thuê, mà con tim vẫn khát khao làm sao biết Chúa. Vượt qua đám đông trèo lên cây, cho chóng gặp thấy, Chúa qua nhìn trông gọi Gia-kêu, tới thăm nhà ông.

ĐK. Hôm nay Ta đến đem ơn cứu độ cho nhà ngươi. Hôm nay Ta đến đem ơn cứu rỗi cho mọi người. Vì nay Ta đến tìm cứu những gì bị hư hao. Và ban ơn phúc trời cao cho người hằng khát khao.
Tiếp tục đọc

Hồn tôi hỡi (Tv. 145) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 26C Thường Niên.
*
ĐK. Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi.

1. Chúa là Đấng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn.
Tiếp tục đọc

Hồng ân cao với *- Vũ Đình Ân.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ.
*
ĐK. Chắp hay tay con xin tạ ơn trời. Người đã đưa con đến chân trời mới. Lời tạ ơn muôn ngàn lời tạ ơn. Lời tạ ơn xin tạ ơn suốt đời. Tạ ơn trời hồng ân cao vời.

1 Bông hoa kia sớm nở chiều tàn mà thời gian Chúa đã trao ban, cho con sống bao ngày yên hàn, cho con thoát bao cảnh cơ hàn. Chúa giữ gìn con, Chúa giữ gìn con.
Tiếp tục đọc