Lời yêu thương của Mẹ Thánh Louise De Marillac – Thiên Đan.

Các Thánh. (Imprimatur: TGP Sài Gòn – 22.10.2016)
*
1. Này hỡi các con, Mẹ đã cầu xin Thiên Chúa ban cho các con được ơn trung thành, ơn sống thánh thiện và ơn chết lành.

ĐK: Hãy cầu xin Thánh Mẫu là Nữ Trinh Ma-ri-a và hãy mến yêu Mẹ nhiều. Nguyện Mẹ thương làm Mẹ Duy Nhất, Mẹ luôn yêu thương Tu Hội và ban ngàn ơn. Hãy cùng nhau vui sống và hãy luôn yêu thương nhau, hiệp nhất với nhau nên một, để noi gương của sự hiệp nhất nơi Chúa Ba Ngôi thánh thiện, nguồn vui bình an. Tiếp tục đọc

Advertisement

Lời cầu thiết tha – Vũ Đình Ân.

Nhập Lễ – Mùa Chay.
*
1. Chúa yêu thương mọi loài và không ghét bỏ ai. Chúa sinh nên muôn vật tạo dựng ra con người và Chúa nắm mắt làm ngơ tội lỗi chúng con, vì Chúa là Thiên Chúa từ nhân.

ĐK. Xin ban cho chúng con được muôn ơn thánh trong mùa chay này, để chúng con tâm thành biết sống yêu thương mọi người. Luôn can trường ngày đêm chiến thắng tội lỗi, sống đẹp lòng Chúa hôm nay.
Tiếp tục đọc

Lời cuối tạm biệt – Vũ Đình Ân.

Lễ An Táng.
*
Lời cuối con xin tạm biệt Cha (Mẹ) thân yêu ơi, Khi Cha (Mẹ) về trời, xin nhớ đến con, cầu nguyện cho con. Lời cuối con xin tạm biệt Cha (Mẹ) thân yêu ơi, xin hẹn gặp Cha (Mẹ) ngày mai sum họp ở trên Nước Trời.

Xin thiên thần Chúa dẫn đưa linh hồn Cha (Mẹ) vào thiên quốc. Xin các thánh tử đạo đón tiếp linh hồn Cha (Mẹ) vào thành thánh Giê-ru-sa-lem mới.
Tiếp tục đọc

Lời Thầy nói (Mc. 13, 24-32) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 33B Thườn niên.
*
1. Sau cơn gian nan lớn lao, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống.

ĐK. Trời đất sẽ qua đi nhưng lời Thầy nói chẳng qua đâu. Trời đất sẽ qua đi nhưng lời Thầy nói chẳng qua đâu.
Tiếp tục đọc