Mầu nhiệm Chúa Giáng Trần – Vũ Đình Ân.

Mùa Giáng Sinh.
*
ĐK. Đêm nay một đêm rất nhiệm mầu, Chúa đến để xóa tan khổ đau. Trần gian nào ai người suy thấu. Mầu nhiệm Chúa giáng trần đã lâu.

1. Đêm nay một đêm rất nhiệm mầu. Đêm nay Chúa giáng trần vì yêu. Đêm nay bao ơn Chúa xuống đời. Đêm nay hồng phúc muôn ơn trời.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Mất, nay lại tìm thấy (Lc. 15) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 24C Thường Niên.
*
1. Người kia có trăm con chiên bị mất một con, để đàn chiên ngoài đồng đi tìm con chiên mất, tìm được rồi người ấy vác chiên lên vai vui mừng về đến nhà mời bạn bè, hàng xóm cùng đến chia vui.

ĐK. Trên trời cũng thế, vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn chín mươi chín người công chính không cần ăn năn sám hối.
Tiếp tục đọc