Mẹ Têrêsa Calcutta 2 (Ngày kính 09.05) *- Vũ Đình Ân.

Mẹ Tê-rê-sa Cal-cut-ta. Mẹ là mẫu gương tuyệt vời. Mẹ là muối men cho đời, phục vụ tha nhân, người nghèo đơn côi, người đang hấp hối đau khổ, và những cảnh đời bị gạt ra ngoài xã hội. Bằng trái tim yêu Mẹ luôn âm thầm lặng lẽ đón rước đưa về cùng sống bên Mẹ.
Tiếp tục đọc

Mẹ Têrêsa Calcutta 1 (Ngày kính 09.05) *- Vũ Đình Ân.

ĐK. Mẹ Tê-rê-sa Cal-cut-ta. Mẹ Tê-rê-sa Cal-cut-ta. Mẹ là ánh sáng của Chúa Giê-su. Mẹ là ánh sáng của Chúa Giê-su cho con dõi theo gương Mẹ. Mẹ Tê-rê-sa Cal-cut-ta.

1. Mẹ cúi xuống trên người hấp hối. Mẹ đỡ nâng ai bị bỏ rơi. Vì Mẹ nhận ra phẩm giá con người, thấy Chúa Giê-su ở trong chính họ.
Tiếp tục đọc

Mẹ Chúa đến viếng thăm (Lc. 1) *- Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng.

Thể hiện: Túy Vân.
*
1. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Hài Nhi nhảy mừng khi tai tôi nghe lời Bà chào. Bà được chúc phúc trên hết các người phụ nữ. Vì Bà đã tin lời Chúa sẽ được thực hiện.

ĐK. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Niềm tin cậy trông phó thác Chúa rất mực tín trung từ nhân. Thờ lạy Chúa là Thiên Chúa con thành tâm tin tưởng nơi Ngài. Từng ngày con tựa nương Chúa dắt dìu con theo lối đường Ngài.
Tiếp tục đọc

Mẹ hiện ra *– Vũ Đình Ân.

Đức Mẹ.
*
1. Mẹ hiện ra đã trăm năm qua, lời Mẹ luôn kêu mời thiết tha. Kinh Mân Côi là nguồn cứu rỗi. Kinh Mân Côi tô thắm cuộc đời.

ĐK. Hãy mau quay về, về cùng Thiên Chúa là Cha xót thương. Hãy mau quay về, về cùng Thiên Chúa là nơi náu nương. Về nguồn sức sống đời con hôm nay, về bên Mẹ yêu mến đời con vui thay.
Tiếp tục đọc