Mừng Chúa Phục Sinh *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật Phục Sinh.
*
ĐK. Trên nơi Thiên cung mừng Chúa phục sinh địa cầu vui mừng vì bao bóng tối lui chân trái đất được tắm trong ánh huy hoàng.

1. Hòn đá hôm qua người thợ xây loại bỏ lại nên đá góc tường. Chúa đã làm như vậy ôi kỳ diệu lắm thay.
Tiếp tục đọc

Mừng Thánh Tử Đạo Việt Nam *- Vũ Đình Ân.

1. Đồng thanh ta ngợi khen bao đấng anh hùng, ngày xưa đã nêu cao bao sức phi thường, mặc đòn đánh, mặc gươm đao, mà lòng vẫn trung kiên không hề phai.

ĐK. Vinh quang trên khắp cõi trời Việt Nam, tin yêu danh Chúa hiến thân ngại chi. Hôm nay trên khắp cõi trời hỷ hoan, vang danh bao đấng thánh xưa anh hùng.
Tiếp tục đọc