Nghe lời Chúa dạy (Lc. 10) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 16C Thường Niên.
*
ĐK. Mac-ta, Mac-ta này Mac-ta ơi, chị băn khoăn lo lắng, có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần rồi, và sẽ không bị lấy đi.

1. Nghe lời Chúa dạy cho ta bao niềm hỉ hoan. Nghe lời Chúa dạy ta bước đi trong bình an.
Tiếp tục đọc