Nguyện xin Chúa – Vũ Đình Ân.

Lễ An Táng.
*
ĐK. Nguyện xin Chúa mở cửa Thiên đàng cho linh hồn (… ) được về quê trời bình an. Là nơi không còn khóc than và là nơi hạnh phúc thanh nhàn.

1. Chúa đã cho Lagia-rô sống lại, chữa lành bao kẻ tật nguyền. Xin cho linh hồn này được an hưởng niềm vui trong Chúa muôn đời.
Tiếp tục đọc

Nguyện cầu trời cao – Thiên Lý.

Mùa Vọng.
*
1. Nguyện cầu trởi cao xin mưa xuống Đấng công bình. Mỏi mòn đợi trông lúc tối vắng khi bình minh. Nguyện cầu trời cao xin mưa tuôn nguồn công chính. Dạt dào hồng ân Ngôi Hai thế nhân mừng kính. Nguyện tình Ngài thương xuống cứu vớt muôn sinh linh. Khắp chốn an bình vì Chúa đến đem ân tình.

ĐK. Xin tình Chúa thương Chúa ơi chốn con tựa nương. Đời con nay quá khát khao tình Chúa. Chờ trông ơn thánh Chúa thương dìu đưa, con say sưa nguyện cầu Ngài ơi nghe thấu. Chúa Đấng Cứu Tinh xin Người xuống ơn an bình.
Tiếp tục đọc

Ngục sâu đau thương – Bùi Ninh.

Lễ Cầu Hồn + Lễ An Táng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Ngục sâu đau thương nơi bao linh hồn đêm ngày trông hướng. Nhìn lên ánh dương nơi Chúa Thiên đường chính là tình thương.

ĐK. Chúa hỡi Chúa ơi! Chúa đã đến khơi nguồn thiêng sống mới. Xin Chúa chí tôn cứu các linh hồn đến chốn trường sinh.
Tiếp tục đọc

Nguồn ánh sáng – 4 (Tv. 26) – Bùi Ninh.

Cầu Hồn 3 (02.11). (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
ĐK. Tôi tin rằng sẽ được nhìn thấy ân lộc Chúa ban trong cõi nhân sinh. Tôi tin rằng sẽ được xem thấy ơn lành Chúa ban luôn mãi dư tràn.

1. Nguồn ánh sáng muôn ơn cứu độ nơi Ngài nào con lo ngại chi ai. Là thành luỹ thương con Chúa luôn phù trì nào con còn hãi lo gì.
Tiếp tục đọc

Nguyện trời cao *- Vũ Đình Ân.

Mùa Vọng.

Thể hiện: Mi La.
*
ĐK. Nguyện trời cao tuôn đổ sương mai trên đất này. Ngàn mây ơi mau mưa Đấng công bình, đất hãy mở ra, trổ sinh Đấng Cứu Tinh, ngàn mây mau mưa mưa xuống Đấng công bình.

1. Bao năm đợi trông đoàn con thiết tha kêu cầu. Chúa lòng xót thương xin dủ tình thương xem, đất đai cằn khô mong chờ nước mưa tuôn về. Chúa lòng xót thương Ngài mau xuống cứu thế. Tiếp tục đọc