Người đi (Cảm hứng Tv. 125) *– Vũ Đình Ân.

ĐK. Người đi, đi trong nước mắt, đem hạt giống gieo trên nương đồng. Người về, miệng đầy hoan ca, tay ôm bó lúa, tay ôm bó lúa ngạt ngào hương.

1. Khi Chúa dẫn dân Si-on trở về trở về ta tưởng trong giấc mơ, ngàn nụ cười đầy ứ trong miệng ngàn cửa môi tràn đầy lời ca.
Tiếp tục đọc

Người sẽ ban cho (Mt. 6) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 8A Thường Niên & Lễ Tân Niên.

Thể hiện: Tốp ca.
*
1. Nhìn đàn chim bay trong ban mai, khi mùa Xuân sang hót vang. Cả đời không lo không gieo chi, cũng không gặt gì vẫn vui sống. Vì tình thương Cha luôn bao la, đêm ngày lắng lo cho muôn loài. Còn chính anh em là con Cha, danh phận quý giá chẳng hơn sao?

ĐK. Đừng ai quá lo cho ngày mai, ta ăn gì mặc ra sao. Dù ta quá lo chẳng ai cho, đời dài thêm một gang tấc. Nhưng trước tiên cần tìm kiếm sự công chính, và vinh quang Nước Chúa. Còn gì cần cho che thân dưỡng sức sống, chính Người sẽ ban cho.
Tiếp tục đọc