Nơi Chúa sinh ra – Vũ Đình Ân.

Mùa Giáng Sinh.
Thể hiện: Hoàng Kim
*
1. Bê-lem nơi Chúa sinh ra, không nhà và không áo hoa. Chúa vâng ý Cha trên trời, xuống đời làm thân con người.

ĐK. Tình yêu Thiên Chúa cao vời, bỏ quê trời mặc lấy thân người. Vinh danh Chúa trên tầng trời. Bình an dưới thế cho người lòng ngay.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Nơi danh Chúa (Tv. 120) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 29C Thường Niên.
*
ĐK. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời.

1. Tôi ngước nhìn lên rặng núi, ơn phù trợ đến từ nơi nao, ơn phù hộ đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời.
Tiếp tục đọc

Nơi nương thân (Tv. 89) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 23C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Này thế nhân ơi đây nghe lời Ta sau khi cuộc đời, trở về cùng bụi đất sương rơi. Nơi Thiên nhan Ngài dù là ngàn năm như ngày chóng tan, tựa một đêm mau tàn mà thôi.

ĐK. Con tin Ngài ơi là nơi con nương thân ẩn náu, của bao thế hệ từ ngàn xưa mãi luôn mai sau.
Tiếp tục đọc