Tám Mối Phúc Thật (Mt. 5) – Vũ Đình Ân.

Lễ Giao Thừa – Cầu Bình An Cho Năm Mới.
*
1 Phúc thay, ai có tinh thần nghèo khó (ơ) nước trời là của họ. Thật phúc cho ai, thật phúc cho ai.

2. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm cơ nghiệp. Thật phúc cho ai, thật phúc cho ai.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Ta Là Sự Sống Lại (Ga. 14) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 5A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
ĐK. Ta là sự sống lại và là cội nguồn sự sống. Ai vững tin vào Ta sẽ không phải chết bao giờ. Ai giữ được lòng thơ ngày nao trời cao vào sống. Ai vững lòng cậy trông đời sau Chúa mau thưởng công.

1. Nếu có Thầy đã từng ở đây em con chẳng chết. Nhưng con đây vẫn luôn tin Thầy là Con Thiên Chúa. Nên con đây vững tâm tin Thầy phải đến thế gian. Lời Thầy phán những gì cầu xin thì Cha sẽ ban, hồng ân chứa chan đời bình an.
Tiếp tục đọc

Ta vui mừng 1 (Tv. 121) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 1A Mùa Vọng.
*
ĐK. Ta vui mừng trẩy lên đền Thánh Chúa.

1. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi ta trẩy lên đền thánh Chúa. Giê-ru-sa-lem hỡi cửa nội thành ta đã dừng chân.
Tiếp tục đọc

Ta vui mừng 2 (Tv. 121) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 34C Thường Niên.
*
ĐK. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

1. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa, và giờ đây Giê-ru-sa-lem hỡi cửa nội thành ta dừng chân.
Tiếp tục đọc

Tám Mối Phúc 1 (Mt. 5) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 4A Thường Niên & Các Thánh Nam Nữ 01/11. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Thanh Tâm & Thanh Hải (Tải về)
*
1. Ôi vinh phúc thay cho những người có lòng nghèo khó. Vì họ sẽ được phúc Nước Trời đời đời an vui. Vinh phúc cho ai đã sống đời hiền lành trong Chúa. Vì họ sẽ được cõi Đất Hứa nên phần gia nghiệp.
. Tiếp tục đọc

Tám Mối Phúc 1 (Lc. 6) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 6C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

1. Ôi vinh phúc thay cho những người có lòng nghèo khó. Vì họ sẽ được phúc Nước Trời đời đời an vui. Vinh phúc cho ai đã sống đời hiền lành trong Chúa. Vì họ sẽ được cõi Đất Hứa nên phần gia nghiệp.
.
ĐK. Vui lên thế nhân, mau vui lên thế nhân, khắp dương trần hòa vang ca múa. Vì phần thưởng Chúa sẽ thương trao trên trời lớn lao. Vui lên thế nhân, mau vui lên thế nhân, hãy dâng lời tạ ơn Chúa Trời. Cùng triều thần thánh hãy ca khen Danh Chúa muôn đời.
.
2. Ôi vinh phúc thay cho những người sống đời sầu khó. Vì họ sẽ được phúc Chúa Trời khỏi mọi âu lo. Vinh phúc cho ai sống khát vọng làm người công chính. Vì họ sẽ được chính Đức Chúa ban nguồn an bình.
.
3. Ôi vinh phúc thay cho những người có lòng thương xót. Vì họ sẽ được chính Chúa Trời dủ lòng yêu thương. Vinh phúc cho ai có tấm lòng thật thà trong trắng. Vì họ sẽ được thấy Đức Chúa trong đời vĩnh hằng.
.
4.
Ôi vinh phúc thay cho những người sống đời hòa hiếu. Vì họ sẽ được chính Chúa Trời nhận làm con yêu. Vinh phúc cho ai dẫu sống lành mà bị tra đánh. Vì họ sẽ được cõi Đất Hứa Vua Trời ban dành.

PDF. –> Tám mối phúc (1)

Ca khúc Nhạc sĩ Bùi Ninh (Lm.).

Chúa Nhật 6C Thường Niên.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Lc. 6)
.

Ta là dân Chúa (Tv. 99) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 4C Phục Sinh.
*
ĐK. Ta là dân Chúa là đoàn chiên Người dẫn dắt.

1. Hãy tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hỷ hoan, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.
Tiếp tục đọc

Tạ ơn Chúa muôn đời *- Vũ Đình Ân.

ĐK. Tạ ơn Chúa muôn đời xin tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa muôn đời xin tạ ơn Chúa.

1 Môi miệng chúng con luôn luôn xin tạ ơn Chúa. Dù ngày hôm nay chuyện vui cũng như chuyện buồn. Tâm hồn xin hướng về Ngài xin tạ ơn Chúa. Một lòng cậy trông tín thác vào trong tay Chúa.
Tiếp tục đọc

Ta là bánh hằng sống – Kim Long.

Trình bày: Dương Hòa & Nhóm bè Cadillac
*
ĐK.
Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.
1.
Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người ăn bánh này không còn đói khát chi, người uống máu này sẽ được trường sinh.

Tiếp tục đọc