Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Lạy Chúa chí tôn xin dủ tình xót thương con theo lượng từ ái của Ngài. 

1. Nguyện xót thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Nguyện xóa tội con theo lượng cả đức từ bi Ngài. Xin rửa hồn con tuyệt gốc hết những lỗi lầm, và thanh tẩy con sạch lâng muôn vàn tội ác. Tiếp tục đọc

Thực Thi Ý Ngài (Tv. 39) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 2A Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa này con xin đến để thực thi ý Ngài.

1. Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa. Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu. Tôi hát bài ca mới bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.
Tiếp tục đọc

Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50) – Ngọc Diệp.

Đáp:
Ôi lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Ngài.

1. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Ngài. Xóa tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch hết tội đời. Tiếp tục đọc

Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa! Xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với Ngài.

1. Xin xót thương con theo lòng từ bi Chúa, lạy Chúa xóa tội con theo lượng hải hà. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Chúa rửa sạch. Tiếp tục đọc

Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) – Thái Nguyên.

Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007
*
1. Thương đoái nhìn con lạy Chúa Trời, đây con đến nương nhờ Ngài, trông cậy Ngài ôi Đấng công minh. Chúa thương tình xin Ngài cứu chữa, chớ để muôn đời tủi hổ thân con, phó thác tâm hồn vào tay Chúa thôi.

ĐK: Lạy Cha, con xin phó thác tâm hồn con trong tay Cha. Tiếp tục đọc