Emmanuel (Mt. 1) – La Thập Tự.

Chúa Nhật 4A Mùa Vọng. (Imprimatur: 01.5.2005 – Gp. Qui Nhơn)
*
1. Từ ngàn xưa Thiên Chúa đã thương con người. Tình Ngài trao năm tháng chẳng bao giờ phai. Loài người đã có lần một kiếp đi hoang; Có lần cuộc sống vô ơn; Có lần vùi trong tội lỗi. Ngài vẫn thương tha thứ những ai kêu cầu. Vì nầy đây Thiên Chúa hứa ban tình yêu. Một người nữ tinh tuyền, người sẽ mang thai; Sinh hạ hồng phúc con trai tên là EM-MA-NU-EL.

ĐK: EM-MA-NU-EL, Thiên Chúa ở nơi chúng ta. Sương trời đổ xuống, chúng con chờ mong van xin Ngài đến. EM-MA-NU-EL, Thiên Chúa ở nơi chúng ta. Thế trần mong đón, Đấng Cứu Độ ơi, hãy mau nhậm lời. Tiếp tục đọc

Dám ra khỏi mình (Mt. 1) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 4A Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
Thể hiện: Diệu Hiền (Tải về)

1. Chúa thích lấy đi những gì con hay cậy dựa, để con chỉ luôn nương tựa vào một mình Chúa mà thôi. Chúa thích cắt tỉa con khỏi những rườm rà, khỏi những gai chà, để cây đời con nở ra ngày càng đơm hoa kết trái.

ĐK. Con an tâm trong tình yêu Chúa. Xin cho con dám ra khỏi mình, khỏi những bận tâm và toan tính khôn ngoan người đời. Xin cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa để con mãi thuộc về Ngài. Tiếp tục đọc

Ông Giuse Đón Bà Maria (Mt. 1) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 4A Mùa Vọng.
*
1. Ông Giu-se đang toan tính lìa bỏ bà Ma-ri-a, thì sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông. Này ông Giu-se, đừng ngại đón bà Ma-ri-a, vì người con bà đang cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.

ĐK. 1. Ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy, đón bà Ma-ri-a về nhà mình.
Tiếp tục đọc

Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt. 1) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 4A Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Bà Ma-ri-a đính hôn cùng ông Giu-se. Và được mang thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Nhưng ông Giu-se người công chính định tâm bỏ trốn cách kín đáo. Bời không hiểu được ý định của Thiên Chúa trao.

ĐK. Này đây Trinh Nữ sẽ sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi con trẻ là Em-ma-nu-el. Nghĩa là Thiên Chúa ở củng chúng ta. Chính Người là Đấng sẽ cứu dân Người.
Tiếp tục đọc

Thiên Chúa ở cùng (Mt. 1) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 4A Mùa Vọng & Thánh Giuse (19.03) (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Lòng đang thân vân nay Thiên Thần hiện ra báo mộng. “Này ông Giu-se thuộc dòng tộc Đa-vít hãy nghe. Kìa Ma-ri-a đang mang thai là do Thánh Linh. Tới khi hạ sinh thì đặt tên con là Giê-su”

ĐK. Nguồn tình thương Chúa vốn rộng cao, tuôn trào dạt dào muôn ân và luôn rộng ban cho chư dân. Này một Trinh Nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một người con trai đặt tên là Em-ma-nu-el, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Tiếp tục đọc

Thiên Chúa ở cùng (Mt. 1) – Bùi Ninh.

Lễ Thánh Giuse (19.03) (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Hữu Sơn.
*
1. Lòng đang phân vân nay Thiên Thần hiện ra báo mộng: “Này ông Giu-se thuộc dòng tộc Đa-vít hãy nghe. Kìa Ma-ri-a đang mang thai là do Thánh Linh. Tới khi hạ sinh thì đặt tên con là Giê-su”.

ĐK. Nguồn tình thương Chúa vốn rộng cao, tuôn trào dạt dào muôn ân và luôn rộng ban cho chư dân. Này một Trinh Nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một người con trai đặt tên là Em-ma-nu-el, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Tiếp tục đọc

Giuse! Người âm thầm (Mt. 1) *- Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Lễ Thánh Giuse. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
Thể hiện: Lan Anh.
*
1. Giu-se! Một đời luôn sống trong âm thầm. Giu-se! Là nụ hoa tỏa hương khiêm nhường. Giu-se! Người công chính sáng gương chuyên cần. Giu-se! hằng chăm sóc Chúa Con tận tâm.

Giu-se! Đã thực thi ý Chúa ban truyền. Chăm lo và nuôi dưỡng Chúa Con hết mình. Nêu cao đời nghèo khó biết luôn vâng phục. Hy sinh và phó thác vững tin chẳng ngơi.
Tiếp tục đọc