Tiếp đón Chúa (Mt. 10) – Vũ Đình Ân.

Hiệp Lễ – Chúa Nhật 13A Thường Niên.
*
ĐK. Ai không vác thập giá, thì không xứng với Thầy. Ai tiếp đón anh em, là tiếp đón Thầy.

1. Ai yêu cha, yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Theo Chúa lên đường – Nguyễn Duy.

Tận Hiến. (Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 22.8.2007)

Thể hiện: Diệu Hiền & Tuyết Mai Ly  (Tải về)

Thể hiện: Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tải về)

ĐK. Chúa đã gọi chúng con theo Ngài, theo Ngài trên đường thánh giá. Chúa đã gọi chúng con lên đường, lên đường về khắp mọi nơi. Đoàn con xin cùng đi theo Chúa truyền rao Tin Mừng cho thế giới. Thắp từng ước mơ trong đời rót vào từng trái tim con người tình yêu Chúa chẳng vơi. Tiếp tục đọc

Tuyên bố nhận Thầy (Mt. 10) – Vũ Đình Ân.

Hiệp Lễ – Chúa Nhật 12A Thường Niên.
*
ĐK. Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy. Ai từ chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ từ chối người ấy trước mặt Cha Thầy.

1. Anh em đừng sợ kẻ giết thân xác, mà không giết được linh hồn. Ngay đến cả tóc trên đầu, Người cũng đã đếm từ lâu.
Tiếp tục đọc