Theo Chúa Là Nguồn Hạnh Phúc (Mt. 10) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 13A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Ai yêu mến cha mẹ hơn Thầy thì chẳng xứng đáng với Thầy đâu. Ai không vác thập giá riêng mình thì cũng không xứng đáng với Thầy. Ai mong tìm sự sống cho mình thì họ sẽ bị đánh mất đi. Và ai mất mạng sống với vì Thầy họ sẽ tìm lại được sự sống.

ĐK. Ai đón tiếp các con chính là họ tiếp đón Thầy. Ai đón tiếp chính Thầy là tiếp đón Đấng sai Thầy. Ai cho người bé mọn này dù chỉ một bát nước lã. Thầy nói với các con rằng: người ấy không mất phần thưởng đâu.
Tiếp tục đọc

Hãy Tuyên Xưng Thầy (Mt. 10) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 12A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Dưới ánh nắng mặt trời một điều kín nhiệm cũng chẳng thể che giấu. Những lời nói của Thầy ở nơi bóng tối hãy nói cho toàn dân. Một sợi tóc trên đầu cũng được Cha đếm cả rồi. Chớ sợ hãi chi vì các con còn quý hơn chim sẻ.

ĐK. Hãy, hãy tuyên xưng Thầy, Thầy là Đấng chí tôn quyền năng. Ai chối từ danh Ta cũng sẽ bị chính Ta chối từ. Mãi, mãi tin nơi Ngài thì sự sống sẽ không diệt vong. Ai kính sợ Ta đến muôn đời hưởng phúc bình an.
Tiếp tục đọc

Nghịch Lý Của Tin Mừng (Mt. 10) – Nguyễn Mộng Huỳnh.

Chúa Nhật 13A Thường Niên.
*
ĐK. Ai cố tìm mạng sống thì sẽ mất mạng sống. Ai đánh mất mạng sống chỉ vì tin ở Thầy thì sẽ được lại nó và sự sống đời sau.

1. Yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Yêu gia đình hơn Thầy thì không xứng môn đệ Thầy. Ai đón tiếp các con là đón tiếp chính Thầy và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Cha Thầy.
Tiếp tục đọc

Xin Yêu Chúa Thật Tâm (Mt. 10) – La Thập Tự.

Chúa Nhật 13A Thường Niên. (Imprimatur: 01.5.2005 – Gp. Qui Nhơn)
*
1. Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không đáng làm môn đệ Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không đáng làm môn đệ Ta. Nếu ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất. Nhưng ai, nhưng ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được sự sống vinh quang muôn đời.

ĐK: Xin cho con yêu Chúa thật tâm. Xin cho con yêu Chúa hết lòng. Xin cho con yêu Chúa hết cả trí khôn. Vì Ngài yêu thương ta, Ngài đã chết cho ta, và cho ta vinh phúc trường sinh. Tiếp tục đọc

Chúa Ở Với Tôi (Mt. 10) – La Thập Tự.

Chúa Nhật 12A Thường Niên. (Imprimatur: 01.5.2005 – Gp. Qui Nhơn)
*
ĐK: Chúa ở với tôi nào tôi lo gì. Cho dầu đắng cay và những gian nguy. Chúa ở với tôi tôi nào sợ chi. Cho dầu chết đi là vui với Ngài.

1. Một sợi tóc trên đầu rơi xuống không ngoài ý Cha. Nhìn người thế đêm ngày tôi vẫn tâm nguyện thiết tha. Là đi rao giảng Tin Mừng, cho hết nhân trần vui đón ân cần, mến tin Danh Ngài. Tiếp tục đọc

Vác Thập Giá Mình (Mt. 10) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 13A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Chúa mời gọi chúng ta vác thập giá mình theo Ngài. Chúa mời gọi chúng ta yêu Ngài hơn tất cả. Vì Ngài đã hiến thân để cứu chuộc chúng ta.

1. Chẳng có đường nào tốt hơn con đường Ngài đã đi qua: con đường khó nghèo khiêm hạ thanh khiết, vâng phục theo Ý Cha. Vác thánh giá con chấp nhận khó khăn nặng nề và bấp bênh. Nặng nề vì thống khổ trên vai, bấp bênh vì bao hiểm nguy.
Tiếp tục đọc

Đừng Sợ (Mt. 10) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 12A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Ai làm người không một lần sợ hãi lo âu. Ai làm người không một lần xao xuyến u sầu. Cuộc đời có những nguy nan, cuộc đời có những lầm than, có khi bẽ bàng ai không lo sợ đời sẽ ra sao?

ĐK. Này đây lời Chúa dạy các con đừng sợ! Đừng sợ chi cũng đừng sợ ai. Hãy kính sợ một mình Thiên Chúa là Đấng toàn năng quan phòng lo cho mọi người ban cho mọi sự, chúng con vững tin nơi Ngài.
Tiếp tục đọc

Đừng Sợ (Mt. 10) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 12A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 20.10.2019)
*
1. Như đôi chim sẻ bé tí bán giá một đồng đắt chi này Ta săn sóc chăm lo từng con. Tóc con trên đầu Ta đếm chim sẻ sao bằng thân con này Ta săn sóc đời con phút giây.

ĐK: Đừng sợ chi người giết được thân xác nhưng không giết được linh hồn. Ta chỉ sợ người bỏ cả xác hồn xuống nơi hỏa ngục. Đừng sợ chi người giết được thân xác nhưng không giết được linh hồn. Ta chỉ sợ người bỏ cả xác hồn xuống nơi hỏa ngục. Tiếp tục đọc

Tuyên Xưng Danh Ta (Mt. 10) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 12A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Thầy nói anh em thôi đừng lo sợ người ta, vì là thật ra không có gì hằng che giấu. Lời Thầy đêm thâu sau sẽ nói ra ban ngày, điều nghe bên tai thì lên mái nhà truyền rao.

ĐK. Phàm là ai tuyên xưng danh Ta trước mặt thiên hạ, thì ngày sau bên Cha Ta đây tuyên nhận người ấy. Người nào không tuyên xưng danh Ta trước mặt thiên hạ, thì ngày sau bên Cha Ta đây chối từ người ấy.
Tiếp tục đọc

Ai muốn theo Ta (Mt. 10) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 13A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
“Kìa dân chúng nói Thầy là ai?” “Người ta nói Thầy là một ngôn sứ”. “Còn anh em nói Thầy là ai?”. Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”.

ĐK. Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Tiếp tục đọc