Viên ngọc quý (Mt. 13) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 17A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Nước Trời như viên ngọc quý giá, tựa thương gia ngày đêm luôn kiếm tìm. Nước Trời tựa kho tàng giấu kín, ai kiếm được là phúc vinh muôn đời
.
1. Vì chính Chúa viên ngọc thật quý báu nơi nguồn mạch hạnh phúc cho con người. Để có Chúa hãy lánh xa lợi , bởi danh lợi làm mắt ta lu mờ
. Tiếp tục đọc

Advertisement

Dụ Ngôn Cỏ Lùng (Mt. 13) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 16A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Người gieo giống tốt trong ruộng lúa đó chính là Con Người. Và hạt giống ấy nở tốt tươi là con cái Nước Trời. Ruộng là thế gian và cỏ lùng là con cái Sa-tan. Mùa gặt sẽ đến là ngày tận thế thợ gặt là các thiên thần.

ĐK. Xin tình yêu Chúa như đuốc hồng dìu đời con đi tới. Sống đời nhân chứng vì thế giới có muôn vàn nổi trôi. Xin tinh yêu Chúa luôn biến đổi cuộc đời con nên mới. Yêu người mến Chúa là hạt giống sống đức tin giữa đời. Tiếp tục đọc

Lúa Và Cỏ Lùng (Mt. 13) – Nguyễn Mộng Huỳnh.

Chúa Nhật 16A Thường Niên.
*
1. Nước Trời như hạt giống tốt người kia gieo trong ruộng mình. Nhưng khi mọi người say ngủ kẻ thù lén gieo cỏ lùng. Rồi khi lúa trổ đòng đòng cỏ lùng bỗng nhiên lộ ra. Chờ khi thợ gặt cắt lúa chủ sai thiêu đốt cỏ lùng.

ĐK. Trên dương gian cũng giống như cánh đồng. Mưu Sa-tan cũng giống như cỏ lùng. Mọc lẫn lộn rồi cùng nhau lớn lên. Phải biết nhìn điều tốt hay gian tà.
Tiếp tục đọc

Người Gieo Giống (Mt. 13) – La Thập Tự.

Chúa Nhật 15A Thường Niên. (Imprimatur: 01.5.2005 – Gp. Qui Nhơn)
*
1. Người gieo giống ra đi gieo giống. Hạt rơi xuống đường chim trời đến ăn. Hạt rơi trên sỏi nắng lên khô héo. Hạt rơi đất tốt thì nó sinh hoa kết quả.

ĐK: Đây (Con xin dâng Ngài) mảnh đất hồn con (mảnh đất hồn con). Đang (Con đang mong chờ) mong đón hồng ân (hồng ân Thiên Chúa). Xua tan đau thương trong cuộc đời. Bao nhiêu gian truân tin Lời Ngài. Con quyết từ đây ngày đêm vun xới niềm tin. Tiếp tục đọc

Dụ ngôn Nước Trời (Mt. 13) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 17A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Ta nên so ví gì đây khi nghĩ về Nước Trời? Như ai lo xới ruộng nương gieo giống hạt trên đất. Ban đêm hay sáng ngày sang dù thức hay ngủ say, dù biết hay không hạt lúa vẫn nẩy mầm mọc lên.
Chính Chúa đứng đó Người làm cho lúa mọc lên. Chúa vẫn đứng đó Người làm cho lúa trổ đòng. Chính Chúa đứng đó Người làm cho lúa bội thu. Chúa vẫn đứng đó thương làm cho lúa đầy kho. Tiếp tục đọc

Nước Trời (Mt. 13) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 17A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Nước Trời như viên ngọc quý, có người tha thiết đi tìm. Tìm được rồi người kia bán đi những gì mình có để mua cho được. Viên ngọc quý là chính Chúa Giê-su đòi ta phải hy sinh tất cả cho Chúa. Cần bán đi những đam mê trần tục để có được Ngài là phúc vinh muôn đời.

ĐK. Có biết bao điều đang mê hoặc chúng con không cho ngước lên cao. Có biết bao điều đang mê hoặc chúng con nơi kho tàng dưới thế. Xin cho con dám buông rơi những bon chen tầm thường, những đam mê tình trường. Xin cho con sống kiên cường để vượt qua tơ vương hầu được Chúa tình thương.
Tiếp tục đọc

Lúa Với Cỏ Lùng (Mt. 13) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 16A & 33B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Chúa chấp nhận cỏ lùng mọc chung với lúa. Chúa chấp nhận tình trạng vàng thau với nhau. Ngài nhẫn nại với tội nhân kiên tâm chờ đợi trở về. Tình thương Chúa ôi bao la như trời biển khơi.

ĐK. Cỏ lùng và lúa tốt nằm ngay trong tim mỗi người và đong đưa trong mỗi ngày giữa thiện và ác phân tranh. Xin Chúa thương thanh luyện cho mọi sự ở trong con trở thành lúa tốt đẹp hơn chờ ngày gặt tới đẹp tươi.
Tiếp tục đọc

Hạt Giống Lời Chúa (Mt. 13) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 15A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Lạy Chúa! Cho con biết lắng nghe biết sống theo Lời Ngài, đừng để đam mê làm cho Lời Chúa hóa ra xa lạ. Lạy Chúa! Xin thương giúp chúng con dọn sạch đất tâm hồn, để cho Lời Ngài như hạt giống mọc lên.

1. Có hạt rơi vào lòng con như rơi trên vệ đường. Có hạt rơi vào lòng con như rơi vào sỏi đá. Có hạt rơi vào lòng con như rơi trên bụi gai. Có hạt được rơi vào đất tốt hoa trái ra dồi dào.
Tiếp tục đọc

Hạt Giống Gieo Vào Đất Tốt (Mt. 13) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 15A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020
*
ĐK: Hạt giống rơi vào đất tốt, trổ sinh hoa trái gấp trăm. Hạt giống là lời của Chúa, gieo vào trong mỗi tâm hồn.

1. Hạt giống rơi rơi trên vệ đường, là những người nghe mà không hiểu. Ma quỉ đến đến cướp lấy lời, còn gì mà sinh hoa kết trái. Tiếp tục đọc

Tìm Nước Chúa (Mt. 13) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 17A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK: Nào ta đi tìm, tìm Nước Chúa như tìm ngọc quí. Nào ta đi tìm, tìm Nước Chúa như tìm kho báu. Hãy bán hết gia tài mà mua. Hãy bán hết gia tài mà mua.

1. Có người dâng hiến đời mình bằng đổ máu vì Chúa hy sinh. Muôn đời họ được tôn vinh, muôn đời họ được phúc thiên đình. Tiếp tục đọc

Gieo Giống (Mt. 13) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 15A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
1. Một người đi gieo giống, có hạt rơi vệ đường chim trời đến ăn mất, ôi thật là uổng công. Người nầy nghe lời Chúa, không hiểu cũng chẳng làm, vì quỉ dữ đã đến, lấy những gì đã gieo.

ĐK: Hạt gieo trên đất tốt là người nghe lời Chúa. Họ đem ra thực hành hạt sinh lợi gấp trăm. Tiếp tục đọc

Bấy Giờ (Mt. 13) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 16A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK: Bấy giờ người lành sáng chói, sáng chói như mặt trời. Bấy giờ người lành sáng chói, sáng chói như mặt trời.

1. Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Đến giờ mọi người say ngủ, kẻ thù đến gieo cỏ lùng. Đến ngày lúa lớn trổ bông thì cỏ lùng lộ ra. Đến mùa nhổ cỏ lùng trước, bó lại rồi đốt đi. Tiếp tục đọc

Ngọc Quý Nước Trời (Mt. 13) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 17A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK: Ngọc quí là Nước Trời. Hãy bán hết gia tài mà mua. Ngọc quí là Nước Trời. Hãy sống tốt cuộc đời trần gian.

1. Nước Trời dành cho người khôn ngoan: biết kính Chúa trọn niềm không đam mê bạc tiền, Nước Thiên đàng dành cho người khôn ngoan. Tiếp tục đọc

Nước Trời (Mt. 13) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 17A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
1. Nước Trời kho tàng chôn giấu trong ruộng. Người kia tìm được vội chôn vùi xuống. Vui mừng trở về bán hết gia tài, rồi mua ruộng ấy tượng trưng Nước Trời.

ĐK: Nước Trời người lành chào đón, kẻ dữ loại ra. Nước Trời kẻ dữ loại ra người lành chào đón. Tiếp tục đọc

Lúa Tốt-Cỏ Lùng (Mt. 13) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 16A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Nước Trời ví chuyện người kia đem gieo giống tốt ở trong ruộng mình. Đang đêm mọi người say ngủ, kẻ thù đến gieo cỏ lùng xen giữa. Sau cơn mưa lúa tốt mọc thật nhanh, đêm trăng thanh cỏ lùng lớn chen dần, nên gia nhân xin nhổ ngay lúc còn xanh. “Nhưng con ơi hãy gắng đợi mùa thôi, sau thu gom cỏ lùng đốt trong lò, còn lúa mới đem vào cất giữ trong kho.
Tiếp tục đọc

Dụ Ngôn Gieo Giống (Mt. 13) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 15A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Người kia vui chân ra đi gieo giống khắp nơi trên nương đồng. Hạt nao tung gieo trên mé đường bị chim trời tới ăn. Tựa như ai kia tuy nghe Lời Chúa mà không hiểu biết chi. Những gì đã gieo trong lòng ma quỷ mau chóng lại cướp đi.

ĐK. Nguyện xin Thiên Chúa thương ban cho con một lòng mến sắt son. Để trọn đời con luôn biết lắng nghe và thực thi ý Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa cho thân tâm con thành mảnh đất tốt tươi. Để Lời Thiên Chúa sinh trái kết hoa làm thành mùa bội thu.
Tiếp tục đọc

Bước chân người gieo giống (Mt. 13) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 15A Thường Niên.
1.
Kìa nhìn xem có người gieo giống đi gieo giống trên nương đồng. Hạt một trăm có khi sáu chục, hát khác cũng được ba mươi. Ai nghe lời Người sẽ sinh sinh hoa, bao trái ngon lựng ngát hương thơm, và ai chẳng nghe lời Người tựa cây lúa sống nơi khô cằn
.
ĐK:
Lạy Chúa (Chúa ơi thương tình) giúp con mỗi ngày (giúp con mỗi ngày) trở nên (sớm hôm trở thành) Đất tốt phì nhiêu (Tỏ sinh hoa trái). Xin cho con luôn lắng nghe lời thiêng, say mê đen ra gẫm suy thực thi, xin cho tim con biết luôn mở ra để cho lời Chúa nở hoa Tiếp tục đọc