Nước Trời (Mt. 13) – Vũ Đình Ân.

Hiệp Lễ – Chúa Nhật 17A Thường Niên.
*
1. Nước Trời như kho tàng dấu trong ruộng kia. Có người biết được bán cả gia tài để mua ruộng đó. Nước Trời ví như viên ngọc viên ngọc quý. Một thương gia đi tìm. Một thương gia biết được bán cả gia tài để mua viên ngọc.

ĐK. Chúa ơi cho con biết tìm, cho con biết tìm quê trời vô giá. Chúa ơi cho con biết tìm, quê trời của Chúa là hạnh phúc muôn đời tuyệt vời.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Lúa tốt và cỏ lùng (Mt. 13) – Vũ Đình Ân.

Hiệp Lễ – Chúa Nhật 16A Thường Niên.
*
1. Người kia gieo giống tốt trong ruộng mình, lúa trổ bông vươn lên niềm vui sống. Kẻ thù, đến gieo cỏ lùng trong ruộng giờ làm sao? Ai biết bây giờ làm sao?

ĐK. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Cỏ lùng gom lại thành bó rồi đem đi đốt. Lúa tốt để kho, ví như người công chính. Nước Trời của họ, ai có tai thì nghe.
Tiếp tục đọc

Người gieo giống (Mt. 13) – Vũ Đình Ân.

Hiệp Lễ – Chúa Nhật 15A Thường Niên.
*
ĐK. Người là người gieo giống, giống như lời Chúa vun trồng. Hạt gieo xuống đất, có hạt thì được ba mươi, có hạt thì được sáu mươi, có hạt thì được một trăm, ai có tai thì hãy nghe.

1. Hạt rơi xuống vệ đường, chim trời ăn mất đi. Hạt rơi trên sỏi đá, mọc lên không có đất sâu. Hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm cỏ chết nghẹt.
Tiếp tục đọc

Nước Trời (Mt. 13) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 17A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Nước Trời như viên ngọc quý, có người tha thiết đi tìm. Tìm được rồi người kia bán đi những gì mình có để mua cho được. Viên ngọc quý là chính Chúa Giê-su đòi ta phải hy sinh tất cả cho Chúa. Cần bán đi những đam mê trần tục để có được Ngài là phúc vinh muôn đời.

ĐK. Có biết bao điều đang mê hoặc chúng con không cho ngước lên cao. Có biết bao điều đang mê hoặc chúng con nơi kho tàng dưới thế. Xin cho con dám buông rơi những bon chen tầm thường, những đam mê tình trường. Xin cho con sống kiên cường để vượt qua tơ vương hầu được Chúa tình thương.
Tiếp tục đọc

Lúa Với Cỏ Lùng (Mt. 13) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 16A & 33B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Chúa chấp nhận cỏ lùng mọc chung với lúa. Chúa chấp nhận tình trạng vàng thau với nhau. Ngài nhẫn nại với tội nhân kiên tâm chờ đợi trở về. Tình thương Chúa ôi bao la như trời biển khơi.

ĐK. Cỏ lùng và lúa tốt nằm ngay trong tim mỗi người và đong đưa trong mỗi ngày giữa thiện và ác phân tranh. Xin Chúa thương thanh luyện cho mọi sự ở trong con trở thành lúa tốt đẹp hơn chờ ngày gặt tới đẹp tươi.
Tiếp tục đọc

Mầu Nhiệm Nước Trời (Mt. 13) * – Hiền Hòa (Sr.)

Thánh Ca Tin Mừng (Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 03.5.2019)

Thể hiện: Nguyễn Hồng Ân (Tải về)
*
1. Nước Trời ví như một kho báu, chôn vùi trong ruộng sâu người kia tìm được. Liền về bán hết gia tài ông đang có, không đắn đo để mua lấy kho tàng.

ĐK. Này người hỡi hãy mau chọn lấy Nước Trời, quý hơn vàng bạc châu báu ở trần gian. Này người hỡi hãy mau chọn lấy kho tàng, là chính Chúa, Đấng ban nguồn bình an. Tiếp tục đọc