Anh là Phêrô (Mt. 16) – Trịnh Vĩnh Thành.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ. (Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 03.6.2022)
*
1. Người ta nói Con Người là ai? Có kẻ thì nói là Gio-an Tẩy Giả. Còn anh em nói Thầy là ai? Phê-rô liền thưa: Thầy là Đức Ki-tô.

ĐK. Anh là Phê-rô nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh Thầy. Và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ ban cho anh chìa khóa Nước Trời.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Nếu Muốn Theo Thầy (Mt. 16) – Nguyễn Mộng Huỳnh.

Chúa Nhật 22A Thường Niên.
*
1. Nếu muốn theo Thầy phải bỏ mình mang thập giá. Nếu muốn theo Thầy phải thực thi ý Cha. Nếu muốn theo Thầy đừng tìm theo ý riêng. Nếu muốn theo Thầy phải mang thập giá mỗi ngày.

ĐK. Vì ai hy sinh mạng sống mình, thì được sự sống Đấng Phục Sinh. Vì được lời lãi cả thế gian, mà thiệt mạng sống được lợi chi?
Tiếp tục đọc

Ai muốn theo Ta (Mt. 16) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 22A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
“Kìa dân chúng nói Thầy là ai?” “Người ta nói Thầy là một ngôn sứ”. “Còn anh em nói Thầy là ai?”. Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”.

ĐK. Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.

1. Này Ta sẽ đón nhận khốn cùng vì nhân thế, là Ta sẽ hiến mạng sống mình và sau đó, sẽ trỗi dậy rạng ngời trong vinh quang.

2. Này ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai dám hiến mạng sống mình vì danh Chúa, sẽ cứu được mạng mình trong vinh quang.

3. Này ai biết đón nhận những người đời theo Chúa, là đang biết đón nhận chính Thầy từ Thiên Chúa, cũng chính là phụng thờ tin yêu Cha.

4. Này ai biết đón nhận những người là Ngôn sứ, hoặc ai biết đón nhận những người đời công chính, sẽ xứng nhận nguồn hồng ân vinh quang.

PDF. –> Ai muốn theo Ta (Mt. 16)

Ca khúc Nhạc sĩ Bùi Ninh (Lm.).

Chúa Nhật 22A Thường Niên.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Mt. 16)
.

Con Nên Tảng Đá (Mt. 16) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 21A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. “Kìa người ta bàn tán xôn xao, coi Thầy là người thế nào?” “Dạ thưa như tiên tri năm xưa, loan truyền về lời tiên hứa”. “Còn anh em tâm tư thế nào nghĩ Thầy là ai đây”. “Con tin Thầy là Đấng Ki-tô Con Thiên Chúa hằng sống”.

ĐK. Từ nay Phê-rô con nên tảng đá, xây nền Hội Thánh của Ta. Dẫu có phong ba với chước mưu ma, cũng không thể nào xô ngã. Từ nay Ta trao tay con chìa khóa, với quyền cầm buộc thứ tha. Dưới đất con tha Chúa cũng thương tha, đó là thánh ý của Cha.
Tiếp tục đọc

Vác Thập Giá Mình (Mt. 16) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 22A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà đi theo. Ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất, ai liều mất mạng sống vì Thầy sẽ tìm lại được sự sống.

1. Có những nghĩ suy theo lối phàm nhân không hợp với Chúa. Ai cũng tranh phần được, ai cũng sợ thua mất. Nhưng theo Chúa đòi con từ bỏ ngay chính mình, đòi con vác lấy thập hình để sống trọn một tình yêu hiến dâng.
Tiếp tục đọc

Chìa khóa Nước Trời (Mt. 16) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

ĐK. Này Phê-rô (Này Phê-rô) con là Đá (chính con là Đá) trên viên đá này Thầy xây Hội Thánh của Thầy (Hội Thánh của Thầy) Này Phê-rô (Này Phê-rô) con là Đá (chính con là Đá) trên viên đá này Thầy xây Giáo Hội vững bền (Hội Thánh vững bền).

1. Thầy trao cho con chìa khóa Nước Trời quyền ở dưới đất và ở trên trời. Cửa địa ngục sẽ chẳng hề chiến thắng vì Thầy chọn con thống lĩnh Giáo Hội. Tiếp tục đọc

Tuyên xưng Đức Kitô – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 21A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Con tuyên xưng Ngài là Đức Ki-tô: Con Cha trên trời hằng sống thiên thu. Con tuyên xưng Ngài là Đức Ki-tô. Đấng cứu độ nhân loại khỏi kiếp hư vô.

1. Từ trong tăm tối Chúa đã cứu con Chúa ơi! Ngài là Vị Cứu Tinh nhân loại đợi trông thao thức. Cho con vững lòng thành kính tin cậy trông ở Chúa giữa đời nổi trôi. Tiếp tục đọc