Làm Vườn Nho (Mt. 20) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 25A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Nào anh em hỡi sao đứng nơi đây? Chờ chi đâu thấy lãng phí từng giây. Vào vườn nho Ta lao động cày cấy, Ta sẽ đong đầy một ngày lao công. Và anh em nữa sao đứng chơi không? Giờ qua đã sống lãng phí ngồi trông. Vào vườn nho Ta lao động cấy trồng, lương cũng một đồng một ngày lao công.

ĐK. Hãy đi làm vườn nho như Chúa hằng gọi trao. Chớ lo gì vì thù lao Thiên Chúa trao tận tay. Hãy tin vào nguồn tình Chúa luôn mãi thật rộng cao (luôn ngọt ngào). Chớ lo gì vì ơn thiêng Thiên Chúa ban tuôn trào (rất lớn lao)
Tiếp tục đọc

Advertisement

Thiên Chúa Công Bình (Mt. 20) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 25A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Thiên Chúa công bình nhưng là Cha rất mực yêu thương. Ngài xét xử công minh những vẫn yêu thương chân tình, đòi con xét lại chính mình để có cái nhìn của Chúa thẳm sâu.

ĐK. Xin cho con vượt qua oán hờn nhỏ nhen cái nhìn ghét ghen, không gì làm con náo động cứ luôn bình an tâm hồn trong sáng. Cho tim con rộng mở để yêu mọi người bằng tình yêu Chúa.
Tiếp tục đọc

Hiến thân phục vụ (Mt. 20) (Mc. 10) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 29B Thường Niên & Thánh Giacôbê (25.07). Thánh Ca Tin Mừng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. “Lạy Thầy xin nghe với chút ước mong xin thương nhận lời. Ngày nào vinh quang tới giữ chúng con hai bên tả hữu”. “Này đoàn con biết rằng ngày nao sẽ cùng uống chén đắng. Còn hạnh phúc vĩnh hằng sẽ do ý Chúa Cha ban tặng”.

ĐK. Vì Con Chúa ngày còn sống giữa người trần gian đã không mong, được phàm nhân đến bên phục vụ. Nhưng chính Ngài là Đấng Thiên Sai quyền linh đã hy sinh, dâng mạng sống cứu chuộc chúng sinh ban muôn phúc vinh. Tiếp tục đọc