Hãy Cho Nhưng Không (Mt. 9) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 11A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Chúa nhìn từng đoàn dân chúng Ngài liền thấy động lòng xót thương. Vì họ tất tưởi bơ vơ như chiên con không có người chăm. Lúa chín đầy đồng ngoài kia nhưng mà thợ gặt thì thiếu. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đi gom lúa về.

ĐK. Chúa sai mười hai môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng. Chữa lành kẻ liệt người phong loan tin Nước Trời gần đến. Hãy đi mọi nơi thiên hạ ra đi đến với chiên lạc. Những điều lãnh nhận nhưng không thì hãy cho đi điều nhưng không.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Thân Con Tội Lỗi (Mt. 9) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 10A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Chúa đến để kêu mời những người sống trong tội lỗi. Hãy cất bước theo Ngài để được nhận ơn cứu rỗi. Ai hằng ở khiêm nhường sẽ được Ngài luôn mến yêu. Chúa muốn lòng nhân từ chẳng phải của lễ toàn thiêu.

ĐK. Chúa đến dẫn đưa con xa mọi điều gây lỗi tội. Cho con bước theo Ngài nếm hưởng hồng ân Chúa ban. Chúa cứu chữa cho con trong sạch bằng ơn tha thứ. Ôi lòng Chúa nhân từ thành trì cho con náu thân.
Tiếp tục đọc

Thế Giới Hôm Nay (Mt. 9) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 11A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Thế giới hôm nay đang có những người bơ vơ lạc hướng, vì không tìm được tình thương, vì không tìm được niềm tin. Vẫn có những người đã chết từ lâu mà tưởng đâu như mình đang sống, cuộc sống sa lạc mênh mông.

ĐK. Lạy Chúa! Xin cho chúng con được nhìn thấy họ biết chạnh lòng thương như Ngài, biết thật lòng giúp chẳng ngại. Nhưng rồi trước hết cho con thấy được chính bản thân con.
Tiếp tục đọc

Điều Chúa Muốn (Mt. 9) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 10A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Ta muốn lòng nhân từ chứ không phải là hy lễ. Vì Ta không đến kêu gọi người tốt lành hay công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi.

1. Điều Chúa muốn là một tình yêu chân thành, tình yêu bao dung đại lượng luôn sẵn sàng để đón nhận nhau. Nào ai đâu dám nhận mình là công chính không sai phạm? Tất cả đều là tội nhân không trừ ai.
Tiếp tục đọc

Chúa Muốn Tình Yêu (Mt. 9) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 10A Thường Niên & Thánh Mathêu 21.09. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Lời Chúa gọi vang lên kêu tên người thu thuế, dù danh phận đề huề Mat-thêu đứng theo ngay. Hôm nay Chúa vào nhà ăn uống cùng người ta, như thầy thuốc ân cần nâng đỡ người bệnh nhân.

ĐK. Vì Chúa muốn tình yêu chứ không cần hy tế. Người thích được nhận biết hơn của lễ toàn thiêu. Và Chúa đến trần gian chết cho người tội lỗi. Còn đời ai công chính Người ban phúc an bình.
Tiếp tục đọc

Lúa chín đầy đồng (Mt. 9) – Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 11A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, xin Ngài thương ban sai thợ gặt tới. Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, lời Chúa phán xưa Ngài ơi thương giúp.

1. Vạn lạy Chúa! Khấn Ngài dủ thương, để Hội Thánh có thêm chủ chăn. Để đàn chiên sống trong an lành, được che chở trong phúc ân.
Tiếp tục đọc

Lúa chín đầy đồng (Mt. 9) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 11A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Công Minh (Tải về)
*
ĐK. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì lại thiếu. Xin Cha ban nhiều những thợ gặt nhiệt thành tin yêu. Dấn bước trong đời cho mọi người theo Chúa mời. Dám sống như lời Chúa truyền dạy khi được sai đi.

1. Thầy ban anh em ơn thiêng liêng trên mọi thần dữ. Thầy sai anh em đi tới miền chiên lạc của Chúa. Dọc đường loan báo tin vui Nước Trời nay đang gần rồi. Quyền phép nhận được chữa cho mọi người nở tươi nụ cười. Tiếp tục đọc