Thánh vịnh 145 – Martinô.

ĐK. Này hồn tôi ơi lên tiếng ca ngợi. Này hồn tôi ơi hãy ngợi ca.

1. Chúa giữ lòng trung tín luôn mãi muôn đời. Người ban lương thực cho người nghèo đói. Tiếp tục đọc