Chúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26) – Hồng Ngự.

ĐK. Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.

1. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi đâu sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ cả đời tôi, tôi nào khiếp sợ chi ai. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32) – Hồng Ngự.

ĐK. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, và kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa hãy gieo vạn tiếng cầm, cùng mừng kính Người, gảy muôn cung đàn sắt.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15) – Hồng Ngự.

1. Xin Chúa giữ gìn con, vì con đang ẩn náu. Chúa là Chúa con thờ, là phần sản nghiệp con, chén phúc lộc, vận mạng con nằm trong tay Ngài.

2. Con xin chúc tụng Người vì Chúa thương chỉ lối, ngay cả khi đêm về, lòng dạ nhắn nhủ con. Chúa trước mặt, Ngài ở bên, chẳng nao núng gì. Tiếp tục đọc

Ca tiếp liên (Chúa Nhật Phục Sinh) – Hồng Ngự.

1. Nào tín hữu ca mừng hoan hỷ. Đức Ki-tô chiên lễ Vượt Qua. Chiên Con máu đổ chan hòa, cứu bầy chiên lạc chúng ta về đoàn.

2. Đức Ki-tô hoàn toàn vô tội, đã đứng ra môi giới giao hòa tội nhân cùng với Chúa Cha, từ đây sum họp một nhà cha con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117) – Hồng Ngự.

ĐK. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ.

1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Ít-ra-en hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117) – Hồng Ngự.

Đáp. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

1. Muôn đời Ít-ra-en hãy nói lên: Chúa trọn tình thương. Hỡi nhà A-ha-ron hãy nói lên: tình thương của Người. Ai kính sợ Chúa hỡi ai kính sợ Chúa hãy nói lên tình thương của Chúa. Tiếp tục đọc

Lạy Cha! Giờ đã đến (Ga. 17) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 7A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Lạy Cha! Giờ đã đến xin hãy làm vinh hiển Con Cha. Lạy Cha! Giờ đã đến để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con hết những quyền trên mọi huyết nhục. Để Con sẽ ban sự sống cho những người Cha giao phó cho Con.

ĐK. Mọi sự của Con là của Cha và mọi sự của Cha là của Con. Những gì Con có và vinh hiển đều do bởi Cha mà ra. Nguồn mạch tình yêu và bình an là mọi sự được Chúa đổ hồng ân. Cảm tạ ơn Chúa trọn đời con hằng luôn vững tin nơi Ngài.
Tiếp tục đọc

Yêu mến lề luật Chúa (Ga. 14) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 6A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ giới răn Thầy. Thầy sẽ xin nơi Chúa Cha và Người ban cho các con một Đấng Phù Trợ ở với các con trong cuộc đời.

ĐK. Yêu mến là tuân giữ lề luật, yêu mến là thực thi Lời Chúa. Xin Chúa đừng để con đơn hành, trần gian còn bao nỗi gian truân. Yêu Chúa là yêu mãi rạng ngời, yêu Chúa cuộc đời con hạnh phúc. Yêu Chúa bằng niềm tin kiên cường, tình yêu không ngại ngùng vấn vương.
Tiếp tục đọc

Con đường Sự Sống (Ga. 14) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 5A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Ai biết Thầy, ai biết Thầy thì cũng biết Cha. Ngay từ bây giờ các con đã thấy Người”.

ĐK. Xin cho con nhận biết Chúa ở mọi nơi, không đâu xa Thiên Chúa ở trong lòng con. Ôi Giê-su! Ngài chính là sự sống, và là đường để con bước theo Ngài.
Tiếp tục đọc

Đường chiều Emmau (Lc. 24) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 3A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Đường chiều Em-mau bồi hồi tâm tư xao xuyến trĩu nặng lòng người. Kìa Người đi bên lữ khách đâu hay chính Chúa đã sống lại rồi. Người cùng chung lối xóa hết âu lo đến trao bình an từ trời. Niềm vui sáng ngời trào dâng phơi phới khi Chúa dẫn đưa cuộc đời.

ĐK. Đường chiều Em-mau lòng buồn mênh mang lữ khách bước đi kề bên. Đừng buồn chi nữa vì Ngài đã chết nay Ngài lại sống vĩnh viễn. Nào cùng vui lên hòa lời ca khen Chúa đã khải hoàn thật rồi. Nhờ sự phục sinh Ngài sẽ cho ta hưởng chung Nước Trời ngàn đời.
Tiếp tục đọc

Phúc cho ai vững tin (Ga. 20) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 2ABC Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. “Này Tô-ma con hãy xỏ ngón tay vào đây, này Tô-ma con hãy xỏ ngón tay vào đây. Chớ cứng lòng, chớ cứng lòng hãy tin nơi Thầy vì Thầy nay đã sống lại”.

ĐK. Này Tô-ma con chớ cứng tin, này Tô-ma con hãy vững tin. Vì phúc cho ai không thấy mà tin, được Chúa thi ân giáng phúc bình an.
Tiếp tục đọc

Ơn lành của Chúa (Tv. 26) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 7A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Tôi tin rằng là tôi tin rằng: Tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh.

1. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. Tôi còn sợ chi ai dù cho kẻ thù vây lối. Người là lũy thành đêm ngày bảo vệ đời tôi. Tôi không còn khiếp nữa vững tâm một lòng bước đi. Tiếp tục đọc

Reo mừng Thiên Chúa (Tv. 65) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 6A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.

1. Địa cầu vui lên hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát vang lên mừng thánh danh rạng ngời. Dâng lời tôn vinh và thưa cùng Thiên Chúa: Uy dũng oai phong bao sự nghiệp của Người.
Tiếp tục đọc

Trông cậy nơi Chúa (Tv. 32) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 5A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con như chúng con trông cậy nơi Chúa.

1. Người công chính hát vang reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa tấu vang gieo vạn tiếng đàn, kính mừng Người gảy muôn cung đàn cầm.
Tiếp tục đọc

Toàn thêt trái đất (Tv. 65) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 7A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Tôi tin rằng, nầy tôi tin rằng tôi sẽ được, sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh.

1. Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ, tôi sợ chi ai. Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai.
Tiếp tục đọc

Toàn thêt trái đất (Tv. 65) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 6A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Toàn thế trái đất nào tung hô Chúa, tung hô Chúa Trời.

1. Trái đất hãy tung hô Chúa, hãy đàn ca mừng Chúa chúng ta. Hãy dâng tiến Ngài lời ca khen, hãy thưa với Ngài sự nghiệp Ngài cao cả.
Tiếp tục đọc

Xin Chúa tỏ lòng 1 (Tv. 32) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 5A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Xin Chúa tỏ lòng từ bi cho chúng con như chúng con trông cậy Chúa, như chúng con trông cậy Chúa.

1. Người công chính hãy vui mừng trong Chúa, kẻ chính tâm phải ngợi khen Người. Tạ ơn Chúa trong vạn tiếng đàn cầm, ca tụng Người trong muôn tiếng đàn ca.
Tiếp tục đọc

Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 4A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn thiếu gì, tôi còn mà thiếu chi.

1. Chúa là mục tử tôi Người chăn nuôi mãi thôi. Tôi còn thiếu thốn gì tôi nào thiếu thốn chi. Trong đồng cỏ xanh tươi Người cho tôi nằm nghỉ. Đây dòng nước trong lành Người bổ sức cho tôi,
Tiếp tục đọc

Chúa sẽ dạy con (Tv. 15) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 3A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Chúa sẽ dạy con đường về cõi sống. Ở bên Ngài con vui sướng hân hoan.

1. Lạy Chúa Trởi xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa Ngài là Chúa con, ngoài Chúa ra còn gì hạnh phúc.
Tiếp tục đọc

Hãy cảm tạ Chúa 1 (Tv. 117) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 2A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở, vì đức từ bi của Người muôn thuở.

1. Hỡi những người chính trực hằng tôn sợ Chúa, hãy hát khen lòng Chúa nhân từ. Is-ra-el hãy vang lời hoan chúc, nhà A-a-ron nào hãy tung hô.
Tiếp tục đọc