Hãy giữ mình (Lc. 12) – Huy Hoàng.

Chúa Nhật 18C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
1. Một nhà phú hộ kia, có ruộng nương sinh nhiều hoa lợi. Toại nguyện bao ngày mơ, ngồi suy tính những chuyện ngu ngơ. Xây kho tàng cho lớn, để lưu giữ cho đời tương lai. Và ăn uống vui chơi, đâu biết rằng đêm nay Chúa gọi rồi.

ĐK. Hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải dư tràn mà sống hoài. Hãy đề phòng lòng mê của phù vân, vì gia tài đời này không bền vững. Hãy nhớ rằng trần gian là quán trọ, và ta là lữ khách tìm quê hương. Hãy trung kiên theo Ngài bước trên đường, đường thập hình để về quê phúc vinh.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39) – Huy Hoàng.

(Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, Xin Ngài mau phù giúp con.

1. Lòng vững tin tôi cậy Chúa chẳng ngơi, Chúa đã nghiêng mình trên tôi và Ngài nghe tiếng khấn van của tôi Ngài đã nghe, nghe tiếng tôi kêu cầu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 19C Thường Niên (Tv. 32) – Huy Hoàng.

(Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Phúc thay quốc gia được Chúa chọn làm gia nghiệp.

1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa và kẻ ngay lành hợp tiếng ngợi khen. Thật vinh phúc một quốc gia Chúa chọn và dân nước chọn Ngài để tôn thờ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18C Thường Niên (Tv. 94) – Huy Hoàng.

(Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa: các ngươi đừng cứng lòng.

1. Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa tung hô Người là núi đá độ trì ta. Vào trước thánh nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn. Tiếp tục đọc

Chuẩn bị sẵn sàng (Lc. 12) – Thiên Lý.

Chúa Nhật 19C Thường Niên.
*
1. Như đầy tớ trung thành chờ đợi ông chủ sẽ quay về. Cầm đèn trong tay thắp sáng vẫn sẵn sàng và luôn luôn tỉnh thức. Phúc cho đầy tớ nào còn thức khi chủ bước trở về. Thì người sẽ dẫn vào bàn ăn và ưu ái ban thưởng chúng no nê.

ĐK. Này người người ơi, đâu ai biết trước giờ Chúa. Vào ngày giờ nao thì Con Chúa sẽ lại đến. Chúa sẽ đến giữa lúc ta không ngờ, vào giữa giờ mà ta cũng chẳng biết. Vậy người người ơi, ta luôn sốt sắng tỉnh thức. Chuẩn bị hồn ta để nghênh tiếp Chúa lại đến. Ai khi xưa Thiên Chúa ban cho nhiều thì sẽ đòi ở kẻ ấy nhiều hơn. Tiếp tục đọc

Hãy lo tích lúy Nước Trời mai sau (Lc. 12) – Phạm Xuân Chiến.

Chúa Nhật 18C Thường Niên.
*
1. Có người phú hộ giàu sáng ruộng vườn bát ngát. Kho lẫm đầy không chứa hết hoa màu nên nhủ thầm mau xây nhiều kho mới để cất giữ của cải ruộng nương. Nhưng trong đêm nay người có biết Ta sẽ đòi mạng ngươi. Nhưng trong đêm nay người có biết ngươi sẽ lìa trần gian. Thì những gì của cải ngươi cất giữ đó sẽ thuộc về ai?

ĐK. Đừng lo thu tích cất giữ của cải trần gian, nhưng hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Trần gian có đáng chi đâu giấc mộng phù vân, nên hãy lo tích lũy Nước Trời mai sau.
Tiếp tục đọc

Hãy giữ cho mình (Lc. 12) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 18C Thường Niên.
*
1. Nhà phú hộ kia ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, phá kho cũ đi, xây nhiều những cái lớn hơn, thôi cứ nghỉ ngơi ăn chơi vui với đời. Chúa bảo ông ta, đêm nay ta đòi mạng ngươi.

ĐK. Những gì có được rồi sẽ rơi vào tay ai? Thu tích cho mình của cải giữ được mạng đâu. Hãy giữ cho mình khỏi mọi thứ tham lam, trung kiên theo Chúa hạnh phúc mới dư tràn.
Tiếp tục đọc

Qua bao thế hệ 1 (Tv. 89) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 18C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa trải qua bao thế hệ Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.

1. Hỡi trần thế đây hãy về bụi cát với ngàn năm Chúa kể là gì, tựa mới một ngày đã mất đi rồi đâu nào khác đêm sương sắp tàn.
Tiếp tục đọc

Hãy thắt lưng chong đèn (Lc. 12) – Nguyễn Mộng Huỳnh.

Chúa Nhật 19C Thường Niên.
*
1. Hãy bán những cái đang có để cho những ai đói nghèo. Hãy sắm túi không hư mất và mua kho báu không mòn. Hãy sắm kho báu trên trời nơi không trộm cướp vãng lai. Cất giữ kho báu nơi đâu nơi đó lòng ta trú ngụ.

ĐK. Hãy thắt lưng vào. Hãy thức chong đèn. Chúa đến không ngờ giờ không đoán ra. Hãy đứng sẵn sàng Hãy ràng trông chờ. Chúa đến kêu cửa thì mở cửa ngay.
Tiếp tục đọc

Nếu muốn theo Ngài (Lc. 14) – Nguyễn Mộng Huỳnh.

Chúa Nhật 23C Thường Niên.
*
1. Nếu muốn theo Thầy phải trao dâng mạng sống, phải luôn dám buông bỏ cửa nhà nơi thiết thân. Nếu muốn theo Thầy phải vâng mang thập giá, phải luôn luôn từ bỏ cả ngay chính thân mình.

ĐK. Theo bước Ngài là cho đi mãi, cho hết cả bản thân mỗi ngày. Theo bước Ngài là luôn dâng hiến, dâng xác hồn làm lễ hy sinh.
Tiếp tục đọc

Hãy ngồi chỗ cuối (Lc. 14) – Nguyễn Mộng Huỳnh.

Chúa Nhật 22C Thường Niên.
*
1. Lúc đi dự tiệc đừng ngồi chỗ nhất, lỡ ai cao trọng phải nhường chỗ người ta. Lúc đi dự tiệc tìm ngồi nơi rốt hết, biết đâu chủ nhà lại mời ngươi lên trên.

ĐK. Ai nhắc mình lên thì sẽ bị đưa xuống. Ai nhắc mình lên thì sẽ bị ngã đau. Ai biết hạ mình thì sẽ được nhắc lên. Ai biết hạ mình thì sẽ được Chúa thương.
Tiếp tục đọc

Lạy Chúa! Xin phù trợ con (Tv. 39) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 20C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Cuộc đời con đã hết lòng trông cậy vào Chúa, trọn đời con luôn trung kiên vững tin Ngài thôi. Chúa nghiêng mình xuống đỡ nâng đời con lên, vì đời con đây bao yếu đuối đã dủ thương.

ĐK. Lạy Chúa! Xin mau đến, mau đến phù trợ con.
Tiếp tục đọc

Chúa là cơ nghiệp (Tv. 32) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 19C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Hạnh phúc thay dân nào chọn Chúa làm gia nghiệp. Hạnh phúc thay dân nào chọn Chúa làm gia nghiệp.

1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Hạnh phúc thay quốc gia nào Ngài làm Chúa Tể. Hạnh phúc thay dân nào Ngài chọn làm cơ nghiệp.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 20C Thường Niên**(Tv, 39) – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Lạy Chúa xin cấp tốc phù trợ con.

1. Tôi đã cậy trông, tôi cậy trông ở Chúa. Người đã nghiêng mình về bên tôi, và Người đã nghe tiếng tôi kêu cầu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 20C Thường Niên* (Tv. 39) – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Lạy Chúa xin cấp tốc phù trợ con.

1. Con đã cậy trông, con cậy trông ở Chúa. Người đã nghiêng mình về bên con và nghe tiếng con kêu cầu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 19C Thường Niên* (Tv. 32) – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp của riêng mình.

1. Người hiền đức hãy mừng vui trong Ngài. Hãy hát mừng hỡi những kẻ lòng ngay. Phúc thay dân tộc mà Chúa là Chúa tể. Được Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.

2. Ngài để mắt xem kẻ kính sợ Ngài, xem những người luôn tin tưởng cậy trông. Chúa cứu gỡ họ khỏi ác mưu tử thần, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18C Thường Niên** (Tv. 94) – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi đừng cứng lòng”

1. Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô đá tảng cứu độ của ta. Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng tay hãy xướng ca để hoan hô Người.
Tiếp tục đọc

Tích trữ cho đời sau (Lc. 12) – Nguyễn Mộng Huỳnh.

Chúa Nhật 18C Thường Niên.
*
1. Đừng lo tích trữ của cải chóng qua. Đừng lo gom góp lúa ngô hoa màu. Đừng lo gom góp của ăn chóng hư. Hãy lo gom góp phúc thiêng muôn đời.

ĐK. Hãy lo tích trữ của cải đời sau. Hãy lo tích trữ của cải muôn đời. Hãy lo tích góp ngàn muôn phúc ân gởi trên Nước Trời.
Tiếp tục đọc

Xin sẽ được, gõ sẽ mở (Lc. 11) – Nguyễn Mộng Huỳnh.

Chúa Nhật 17C Thường Niên.
*
ĐK. Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ cửa sẽ mở cho.

1. Lạy Cha chúng con ở trên trời, nguyện cho danh thánh tiếng vang khắp gần xa. Ý Cha thể hiện ở trời cao thì xin Thiên Ý sáng soi trên khắp gian trần.
Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 94 – Xuân Hy Vọng.

Chúa Nhật 18C Thường Niên.
*
ĐK. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng nữa, các ngươi đừng cứng lòng nữa.

1. Hãy bước tới reo mừng Thiên Chúa. Tung hô Người, Đấng cứu độ ta. Trước thiên nhan với lời ca ngợi, chung lòng hân hoan đồng thanh tán dương danh Ngài.
Tiếp tục đọc