– Album: Chúa dắt dìu con – Nhạc sĩ Nguyên Lễ (Lm.)

* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyên Lễ (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN.

*
Kinh Kính Mừng

NHẬP LỄ.

*
Lời kinh của người môn đệ

DÂNG LỄ.

*
Dâng viên đá đầu tiên 1
Dâng viên đá đầu tiên 2
Dâng viên đá đầu tiên 3 (Đá tảng Phêrô)
Kính dâng Cha Tiếp tục đọc

– Album: Mừng Xuân mới – Nhạc sĩ Nguyên Lễ.

Chúc Xuân – Duyên Quỳnh & Minh Khoa (Tải về)

Mùa Xuân đã về – Hoàng Kim (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Cảm tạ hồng ân – Nhạc sĩ Nguyên Lễ.

Hãy hát lời cảm tạ – Gia Ân (Tải về)

Xin Chúa phán dạy – Mai Thiên Vân (Tải về) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyên Lễ (Lm.) – Lời nhạc Thánh ca theo Nhạc sĩ.

Tiếp tục đọc