– Album: Chúa dắt dìu con – Nhạc sĩ Nguyên Lễ (Lm.)

* Tiếp tục đọc

– Album: Mừng Xuân mới – Nhạc sĩ Nguyên Lễ.

Chúc Xuân – Duyên Quỳnh & Minh Khoa (Tải về)

Mùa Xuân đã về – Hoàng Kim (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Cảm tạ hồng ân – Nhạc sĩ Nguyên Lễ.

Hãy hát lời cảm tạ – Gia Ân (Tải về)

Xin Chúa phán dạy – Mai Thiên Vân (Tải về) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyên Lễ (Lm.) – Lời nhạc Thánh ca theo Nhạc sĩ.

Tiếp tục đọc