– Album Tuyết Mai Thánh ca Vol 2 – Khúc hát tạ ơn.

Đời hiến dâng
Chủ đề: Tận hiến

Khúc hát tạ ơn
Chủ đề: Thánh ca Tạ ơn Tiếp tục đọc

Advertisement

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thư (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Anh hùng Tử Đạo Việt Nam (Các Thánh)
*
Bài ca dâng lễ (Dâng lễ)
Bài ca mãn nguyện/Tv. 22 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Bài ca Tin Cậy Mến (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca ước vọng (Mùa Vọng)
Bài ngợi ca (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bánh rượu ân tình (Dâng lễ)
Bên lòng Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Tiếp tục đọc