Tuyết trắng – Anh Chương (Trần Thiện Thanh)

Tuyết trắng – Anh Chương (Trần Thiện Thanh)

Nghe nhạc

Anh biết chiều nay em anh buồn lắm
Đã hẹn những chẳng thấy anh sang
Khi nắng công trường soi bước em
Khi chiều kéo lại bao nhiêu nhớ mong
Khi đường mây chờ anh tung cánh sắt

Tiếp tục đọc

Ngày đầu một năm – Anh Chương

Ngày đầu một năm – Anh Chương

Ngày đầu một năm giữa tiền đồn heo hút xa xăm
Có người lính trẻ đón mùa xuân bằng phiên gác sớm
Lại một lần xuân đến miền xa cát đá khô cằn
Chúc anh năm này lập kỳ công trên bước đấu tranh

Tiếp tục đọc