Nhớ mẹ – Đỗ Chí Thiện

tiếng hát: Ngọc Sơn

Nhớ đến mẹ hiền thương con vô vàn
Những tháng ngày dài nuôi con cực khổ gian nan
Biển trời mênh mông quá
Lòng mẹ bao la quá
Sức sống thiên nhiên muôn đời khó quên

Tiếp tục đọc