Mầu nhiệm tình yêu – Đỗ Quang.

ĐK.
Ngày xưa khi tác tạo trần gian Thượng Đế đã thương mến con người. Ngài cho A-đam một người tình người tình đẹp ý ông, bạn đường của trái tim sống yêu thương hạnh phúc. Giờ đây xin Chúa dủ tình thương rộng ban phúc ân xuống chan hòa. Tình yêu hai tâm hồn hòa nhịp một bài ca mến thương, một cuộc sống ấm êm sống bên nhau trọn đời. Tiếp tục đọc