Xin gọi nhau là cố nhân – Hàn Sinh (Song Ngọc)

Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên
Giăng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh
Gót mòn tìm dư hương ngày xưa
Bao nhiêu kỷ niệm êm ái,
Một tình yêu thoát trên tầm tay

Tiếp tục đọc