Chúa giữ giùm con – Lã Mộng Thường & Nguyên Thoại

Cây khô không dễ đâm chồi
Ba mẹ già không mãi ở đời với con
Tạ ơn Thiên Chúa rộng thương
Ông bà, ba mẹ, cháu con xum vầy

Tiếp tục đọc