Nước mắt mẹ hiền – Ngọc Sơn

Đêm nay nhìn mưa xót xa trong lòng
Nghe tiếng mưa rơi  thay dòng lệ rơi
Bao nhiêu mưa đổ ngoài hiên
Bấy nhiêu nước mắt mẹ hiền
Đêm ngày mong ngóng tin con

Tiếp tục đọc

Lòng Mẹ/2 – Ngọc Sơn

Lặng nhìn chiều thu mà nhớ thương ai
Gió thu man mác gợi những u sầu
Ngày xưa nghe lá thu rơi
Chiều nay ta đứng nơi đây
Gió lạnh chiều mang sầu nhớ

Tiếp tục đọc