Hoa cau vườn trầu – Nguyễn Tiến

Nhà anh có một vườn cau, nhà em có một vườn trầu
Chiều chiều nhìn sang bên ấy,
Hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em
Anh lên đường mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh
Một lá trầu xanh thắm tình em chẳng phai màu
Tiếp tục đọc

Nhớ Mẹ – Nguyễn Tiến & Ngô Toàn Định

Nghe nhạc

Con lại về thăm dòng sông Thương mênh mang nỗi nhớ
Dòng sông Thương còn đây mà bóng mẹ khuất xa ngàn bóng núi
Mẹ ơi! Nhớ ngày thơ ấu con thường ra đón lối mẹ về
Mẹ đi từ chợ Phủ Lạng Thương khi mây chiều nhuộm tím đồng quê
Ước gì còn mẹ hôm nay, con được nghe mẹ hát
Người ơi người ở đừng về

Tiếp tục đọc