Bóng nhỏ giáo đường – Phượng Linh (Nguyễn Văn Đông)

Có ai về miền quê lửa khói cho tôi nhắn vài câu
Cách xa lâu rồi không biết em còn giận hớn anh nữa thôi
Chuyện ngày xưa hai đứa thương nhau trong đêm nhiều sao sáng
Dưới lầu chuông anh khắc tên nhau chung trong lời khấn xin chan chứa niềm tin

Tiếp tục đọc