Lạy Chúa con sẽ tiến lên – Nguyên Thanh.

ĐK:
Lạy Chúa con sẽ tiến lên bàn thánh Chúa. Hòa muôn tim thờ lạy Chúa Ngôi Hai cực cao. Hồn xác cùng tâm trí tư tưởng dâng Chúa. Niềm hân hoan trong đức mến dâng lên dạt dào.
1.
Xưa yêu nhân gian Cha đã chịu khổ hình. Lấy Máu Thánh rửa sạch hết tội khiên. Nay Cha hy sinh trong Bí Tích Thần Linh, cứu loài người khỏi đói khát ưu phiền. Tiếp tục đọc