Bài thơ Tôn Nữ – Phạm Anh Dũng & Phạm Ngọc

Bài thơ Tôn Nữ – Phạm Anh Dũng & Phạm Ngọc

Em còn Tôn Nữ ngày xưa
Huế còn hiu hắt chiều mưa Nội Thành
Em đi những bước vô hình
Cho tôi ngọn gió thất tình theo sau

Tiếp tục đọc

Huế buồn chi – Hoàng Xuân Sơn & Phạm Anh Dũng

Huế buồn chi
thơ: Hoàng Xuân Sơn
nhạc: Phạm Anh Dũng

Huế buồn chi, Huế không vui
Huế o ở lại Huế tui đoạn đành
O đau sương khói một mình
Tui đi ray rứt, Nội thành tái tê

Tiếp tục đọc